Leto 2020 v CVČ

Milé deti, milí rodičia…

Blíži sa leto a s ním hádam aj zlepšenie terajšej situácie s KOVID-om 19 a my tak budeme môcť s určitými pravidlami organizovať pre Vaše deti prímestské tábory. My ich pre Vás už teraz pripravujeme a prosíme Vás, aby ste sa v prípade záujmu o niektorý z nasledovných táborov prihlásili osobne v CVČ Nová Baňa v čase pondelok, stredu a v piatok od 7,30 hod. do 12.00 hod., v utorok a stredu od 7.30 hod. do 16.00 hod.

Upozorňujeme Vás, že počet detí v táboroch bude limitovaný a o prijatí dieťaťa do prímestského tábora bude rozhodovať dátum prihlásenia.  Uzávierka prihlášok bude 30.6.2020. Po tomto termíne Vás budeme kontaktovať.

Všetky tábory budú prímestské – t.j  s dennou dochádzkou a so zabezpečenou stravou. Ich zameranie je pestré a v každom turnuse podľa danej témy. Cena pre všetky tábory je jednotná: člen CVČ 45,00 Eur/ týždeň, pre nečlena 55 Eur/týždeň.

Nakoľko sa situácia ohľadom konania táborov môže meniť prípadne upravovať podľa aktuálneho stavu, budeme o pravidlách konania tábora informovať priebežne všetky prihlásené deti.

Termíny jednotlivých turnusov sú nasledovné :

 

  1. Výtvarná jašiškola                           06.7. – 10.7.2020
  2. Pohoďák                                 13.7. – 17.7.2020
  3. Indiánska osada                               20.7. – 24.7.2020
  4. Športový tábor                                27.7. – 31.7.2020
  5. Rozprávkovo                            03.8. – 07.8.2020

Bližšie informácie : 045/68 56 365

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email