Hviezdoslavov Kubín 64. ročník

Centrum voľného času Nová Baňa

Vás pozýva na obvodné  kolo súťaže v prednese poézie a prózy

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN,

 ktoré sa uskutoční v dňoch

  1. 3. 2018 – próza, poézia.

 

Organizačné pokyny:

Miesto konania:  Centrum voľného času, ul. Bernolákova 30, Nová Baňa.

Čas: 7.45 hod. – prezentácia  8.00 hod. – zahájenie súťaže

Účastníci: do obvodného kola postupujú víťazi školského kola umiestnení na 1. a 2. mieste. 

Súťažné kategórie jednotlivcov:  I. kategória – žiaci 2. – 4. triedy základných škôl a ZUŠ  /7 – 10 rokov/, poézia max 5 min.,  próza max 6. min.
                                                          II. kategória – žiaci 5. – 6. triedy ZŠ a I.  ročníka osemročných gymnázií a ZUŠ /10 – 12 rokov/
                                                         III. kategória – žiaci 7. – 9. triedy ZŠ a II. – IV. ročníka osemročných gymnázií a ZUŠ /12 – 15 rokov/, poézia  max 6. min, próza max 8 min.

Termín zaslania prihlášky do obvodného kola: najneskôr do 10.03.2018 (do CVČ Nová Baňa)

Podmienky účasti v súťaži:

  1. Zaslanie prihlášky do obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína (príloha).
  2. Podmienkou účasti jednotlivcov je predloženie textu prednesu s uvedením autora,

    Evidenčného listu recitátora (príloha).

  1. Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku nastúpiť

    do regionálnej, resp. obvodnej súťaže, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu; teda vždy o jedno    

    nižšie organizačné kolo súťaže. V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú súťaž

    v základných kolách.

PROSÍME ŠKOLU, ABY NA SÚŤAŽ S DEŤMI VYSLALA ODBORNÍKA. (učiteľa Sl.j. a učiteľa 1.-4. ročníka ZŠ)

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email