Hviezdoslavov Kubín 62. ročník + výsledková listina

Hviezdoslavov Kubín je súťažná prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy detských recitátorov. Obvodné kolo sa uskutočnilo dňa 17. marca 2016 v priestoroch Centra voľného času v Novej Bani. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave a jeho organizátorom pre novobanský obvod je Centrum voľného času v Novej Bani. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít v školách a na kultúrnych podujatiach. Obvodnej  súťaže sa zúčastnilo 48 recitátorov zo škôl ako ZŠ J. Zemana v Novej Bani, ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZUŠ Nová Baňa, ZŠ s MŠ Veľká Lehota, ZŠ s MŠ Malá Lehota a Gymnázium Fr. Švantnera v Novej Bani. Odborná porota v zložení: próza – predseda Mgr. D. Bušková, členovia: Mgr. M. Birešková, Mgr. M. Trusková, poézia – predseda Mgr. M. Liptáková, členovia: Mgr. K. Kuťková mala skutočne veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov jednotlivých súťažných kategórií, ktorí postupujú na okresné kolo súťaže 23. 3. 2016 do Žarnovice.

I. kategória: Poézia

1. miesto: Ivana Balážiová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                                   2. miesto: Sára Laktišová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                                     3. miesto: Samuel Šadlák – ZŠ J. Zemana Nová Baňa                                                                                                                                                                                                       3. miesto: Barbora Říhová – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

                  Próza

1. miesto: Paulína Valachovičová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                         2. miesto: Anna Lujza Supuková – ZŠ J. Zemana Nová Baňa                                                                                                                                                                                           3. miesto: Debora Valentovičová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

II. kategória: Poézia

1. miesto: Sára Polnišerová – GFŠ Nová Baňa                                                                                                                                                                                                                  2. miesto:  Eliška Štullerová – ZŠ  sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                             3. miesto: Elena Járešová – ZŠ J. Zemana Nová Baňa

                             Próza

1.miesto: Nikol Garajová – ZŠ s MŠ Veľká Lehota                                                                                                                                                                                                       2.miesto: Viktória Nemčeková – GFŠ Nová Baňa                                                                                                                                                                                                       3.miesto: Sabina Kruľáková– ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

III.kategória:  Poézia

1.miesto: Dárius Škarda – ZUŠ Nová Baňa /automatický postup z kraja/                                                                                                                                                               1.miesto: Zuzana Švaralová – ZŠ a MŠ Brehy                                                                                                                                                                                                                     2.miesto: Monika Varholíková – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica                                                                                                                                                                                         3.miesto: Vanesa Ondrejková – ZŠ s MŠ Brehy

                               Próza

1.miesto: Natália Molnárová – GFŠ Nová Baňa                                                                                                                                                                                                     2.miesto: Sára Briešková – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                               3.miesto: Marek Kuťka – ZŠ s MŠ Malá Lehota

Víťazom srdečne gratulujeme.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email