Hviezdoslavov Kubín 62. ročník

P1150382
Hviezdoslavov Kubín – 62. ročník

                Hviezdoslavov Kubín je súťažná prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy detských recitátorov. Obvodné kolo sa uskutočnilo dňa 17. marca 2016 v priestoroch Centra voľného času v Novej Bani. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave a jeho organizátorom pre novobanský obvod je Centrum voľného času v Novej Bani. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít v školách a na kultúrnych podujatiach. Obvodnej  súťaže sa zúčastnilo 48 recitátorov zo škôl ako ZŠ J. Zemana v Novej Bani, ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZUŠ Nová Baňa, ZŠ s MŠ Veľká Lehota, ZŠ s MŠ Malá Lehota a Gymnázium Fr. Švantnera v Novej Bani. Odborná porota v zložení: próza – predseda Mgr. D. Bušková, členovia: Mgr. M. Birešková, Mgr. M. Trusková, poézia – predseda Mgr. M. Liptáková, členovia: Mgr. K. Kuťková mala skutočne veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov jednotlivých súťažných kategórií, ktorí postupujú na okresné kolo súťaže 23. 3. 2016 do Žarnovice.

I. kategória: Poézia

1. miesto: Ivana Balážiová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                                   2. miesto: Sára Laktišová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                                     3. miesto: Samuel Šadlák – ZŠ J. Zemana Nová Baňa                                                                                                                                                                                                       3. miesto: Barbora Říhová – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

                  Próza

1. miesto: Paulína Valachovičová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                         2. miesto: Anna Lujza Supuková – ZŠ J. Zemana Nová Baňa                                                                                                                                                                                           3. miesto: Debora Valentovičová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

II. kategória: Poézia

1. miesto: Sára Polnišerová – GFŠ Nová Baňa                                                                                                                                                                                                                  2. miesto:  Eliška Štullerová – ZŠ  sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                             3. miesto: Elena Járešová – ZŠ J. Zemana Nová Baňa

                             Próza

1.miesto: Nikol Garajová – ZŠ s MŠ Veľká Lehota                                                                                                                                                                                                       2.miesto: Viktória Nemčeková – GFŠ Nová Baňa                                                                                                                                                                                                       3.miesto: Sabina Kruľáková– ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

III.kategória:  Poézia

1.miesto: Dárius Škarda – ZUŠ Nová Baňa /automatický postup z kraja/                                                                                                                                                               1.miesto: Zuzana Švaralová – ZŠ a MŠ Brehy                                                                                                                                                                                                                     2.miesto: Monika Varholíková – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica                                                                                                                                                                                         3.miesto: Vanesa Ondrejková – ZŠ s MŠ Brehy

                               Próza

1.miesto: Natália Molnárová – GFŠ Nová Baňa                                                                                                                                                                                                     2.miesto: Sára Briešková – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                                                                                                                                                                                               3.miesto: Marek Kuťka – ZŠ s MŠ Malá Lehota

Víťazom srdečne gratulujeme.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email