HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 61. ročník + výsledková listina

výsledková listina

Centrum voľného času Nová Baňa organizuje

obvodné kolo umeleckého prednesu

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

dňa 25. 3. 2015 o 8,00 hodine

v sále CVČ.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email