Dôležitý oznam

Prosíme rodičov, aby naďalej dodržiavali protiepidemiologické opatrenia COVID-19 a komunikovali so zamestnancami CVČ.
· Vstup do priestorov budú mať len členovia ZÚ
· Je nutné mať /rúško/
· Priniesť podpísané potvrdenie o bezpríznakovosti od rodiča. Ak ho dieťa neprinesie nesmie sa zúčastniť záujmového útvaru.
· Ak je trieda dieťaťa v karanténe – nesmie sa zúčastniť krúžkovej činnosti
· Prosíme včasné oznámenie, že dieťa sa záujmovej činnosti nezúčastní
Tel.: pevná linka – 045/6856365
Tatiana Polcová – 0911 932 090
Juraj Kološta – 0918 060 616
Tatiana Lachká – 0907 858 255
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email