Dodekova Nová Baňa 13. ročník

 

         Výtvarná súťaž sa organizuje každoročne a je jednokolová. V tomto školskom roku 2021/2022 nesie číslo trinásteho ročníka. Určená je pre deti MŠ, ZŠ v Novej Bani a okolia. Cieľom súťaže Dodekova Nová Baňa je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre neho hrou, pri ktorej odhaľuje túžby, záujmy a reálny svet v ktorom žije. Témou trinásteho ročníka bolo 70. výročie vzniku Pohronského múzea v Novej Bani.

          Výtvarné a literárne práce hodnotili dve samostatné odborné poroty. Vo výtvarnej súťaži to bola PaedDr. Jana Melišková, PaedDr. Tatiana Polcová. V literárnej oblasti odbornú porotu tvorila: Tatiana Lachká, Mgr. Janka Šutková, Mgr. Anna Krauseová. Do súťaže bolo zapojených 67 prác.  

           Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom výtvarno – literárnej súťaže je Centrum voľného času v Novej Bani. Autorkou je PaedDr. Tatiana Polcová. Spoluorganizátormi je Mesto Nová Baňa a Pohronské múzeum Nová Baňa.

 

Najlepšie ocenené výtvarné práce Dodekovej Novej Bane:

I. kategória 1.miesto –  L. Mučková, MŠ Nová Baňa, el. ul. Štúrovej 

                      2.miesto – S. Halajová, MŠ Nová Baňa, el. ul. Štúrovej

                      3.miesto – M. Tužinský, MŠ Nová Baňa, el. ul. Kolibská

 

II. kategória 1.miesto – K. Krnáčová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

                        2.miesto – D. Naď, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

                        3.miesto – M. Zumerlingová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

 

III. kategória 1. miesto – V. Sedliaková, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

                         2. miesto – S. Lalíková, ZŠ s MŠ Veľká Lehota

                         3. miesto – M. Svetík, ZŠ J. Zemana Nová Baňa

 

IV. kategória 1. miesto – E. Vozárová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

                         2. miesto – H. Budinská – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

                         3. miesto – N. Psotková – ZŠ s MŠ Brehy

 

Najlepšie ocenené literárne práce Dodekovej Novej Bane:

I. kategória 1.miesto – Ž. Zalaiová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

                      2. miesto – L. Wolfová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

 

II. kategória 1. miesto – M. Oklápeková, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

                       2. miesto – L. Raffajová, ZŠ J. Zemana Nová Baňa

                        3. miesto – S. Adamcová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

 

III. kategória 1. miesto – M. Kráľová, ZŠ J. Zemana Nová Baňa

                         2. miesto – Š. Šipikal, ZŠ J. Zemana Nová Baňa

                         3. miesto – J. Kopernický, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

 

Ocenenie Pohronským múzeom: Lit. oblasť: N. Pšenáková, ZŠ J. Zemana Nová Baňa

                                                                       Výt. oblasť: S. Budinská, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa                         

                                                                           PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ

V Novej Bani dňa  23. mája 2022

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email