DFS Novobanček

Pedagóg: PaedDr. Tatiana Polcová

Stručný obsah: kroje, hra, tanec, spev a zábava s kamarátmi

Cena na 1. a 2. polrok: 16€ a 24€

Miesto konania: sála CVČ

Deň a čas: streda 13.30 hod.

Veková skupina: 5. – 12. rokov

Vybavenie na krúžok: pohodlné oblečenie, cvičky

 V DFS NOVOBANČEK tancujú a spievajú deti od 5 do 12 rokov. Počas 21 rokov sa na pódiu vystriedali viaceré generácie detí. Repertoár súboru je založený na autentickom folklóre z oblasti Novej Bane. Tanečné a spevácke čísla sú doplnené veselými hrami, prekáračkami a scénkami zo života detí, ale aj dospelých v minulosti. Detský folklórny súbor začal svoju činnosť v roku 2001 v Centre voľného času v Novej Bani. Ich vystúpenia sa stali neodmysliteľnou súčasťou podujatí organizovaných okolitými obcami, mestom Nová Baňa, Centrom voľného času v Novej Bani a Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom. Nie raz svoje programy predstavili aj v rámci Detského folklórneho festivalu Pod Inovcom, ale aj na Podhorí. Vo svojom repertoári majú pásma zamerané na rôzne príležitosti. Či už detské hry a pasovačky alebo pásma zamerané na jednotlivé ročné obdobia a prislúchajúce zvykoslovie. Napr. Na čížika, Na svadbu, Jarné pásmo – Morena, Jarmok, Pecivál kráľom, Betlehemci, Húsky, Na zbojníka, Novobanský jarmok. Príjemné konštatovanie je, že každé vystúpenie DFS Novobanček je doprevádzané účasťou rodičov detí, čím podporujú ich lásku k folklóru a udržiavaniu tradícií.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email