Biologická olympiáda 56. ročník kat. C – výsledková listiny

       Dňa 10. 2. 2022 sa  uskutočnil  online 56.ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, 3.a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom).  Do okresného kola boli prihlásené školy: ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, ZŠ s MŠ Župkov, ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica, ZŠ s MŠ Veľká Lehota, ZŠ s MŠ Hronský Beňadik, ZŠ s MŠ Brehy. Súťaž  pozostáva z riešenia prakticko-teoretickej časti a projektovej časti. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 18 žiakov.

Okresná komisia /projektová časť/ bola v zložení: predseda  – Ing. Júlia Hrmová, členky –  Tatiana Lachká, PaedDr. Tatiana Polcová

Umiestnenie súťažiacich  bolo nasledovné : 

Teoreticko-praktická časť:

 • 1.Martin Adamík, ZŠ s MŠ Župkov – 49,357
 • 2.Zuzana Garajová, ZŠ s MŠ Veľká Lehota – 46,714
 • 3.-4. Viktória Forgáčová, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa – 45,357
 • 3.-4. Eliška Vrabčeková, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa – 45,357
 1. Frederika Oslancová  ZŠ s MŠ Župkov -43,429
 2. Nikola Hudecová ZŠ s MŠ Veľká Lehota – 41,214
 3. Sebastián Antony Gulliver ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa – 38,357
 4. Renata Bokníková ZŠ s MŠ Brehy – 37,929
 5. Natália Melegová ZŠ s MŠ Hronský Beňadik – 33,357
 6. Vanda Lošonská ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica – 32,786
 7. Natália Psotková   ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa – 32,429
 8. Nikola Bandziová  ZŠ s MŠ Hronský Beňadik – 32,143
 9. Hana Šmondrková ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica – 30,5
 10. Lujza Bagalová  ZŠ s MŠ Brehy – 28,786

Projektová časť:

 • 1.Matúš Martinec, ZŠ s MŠ Župkov – 59
 • 2.Martin Adamík, ZŠ s MŠ Župkov – 58
 • 3.Eliška Kotrusová, ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica53
 • 4.Andrea Pavlová, ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica – 50
 • 5.Karolína Žemberyová, ZŠ s MŠ Hronský Beňadik – 46

V teoreticko – praktickej sa stali ôsmi žiaci úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Prví traja v teoreticko-praktickej časti a v projektovej časti budú ocenení diplomom a vecnou cenou. Prví dvaja z každej kategórie postupujú do krajského kola.            

Vypracovala: Tatiana Lachká

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email