Plavecký

Vedúci krúžku: Mgr. Juraj Kološta, Tatiana Lachká                                         

Veková skupina: 1 – 5 ročník ZŠ                                                                   

Deň a čas: sobota 8.00 hod.

Dieťa sa v plaveckom záujmovom útvare oboznamuje s vodným prostredím, odbúrava prípadný strach, stres z vody. Tréning prebieha za asistencie pedagóga a trénera, ktorí sú s deťmi vo vode a podľa potreby im aktívne vypomáhajú. Využíva sa hravá forma výučby, tak aby si deti upevnili vzťah k vodnému prostrediu. Deti si osvojujú základné plavecké zručnosti – splývanie, výdych do vody, ponáranie, orientácia vo vode, skoky do vody, najprv pohyby dolných neskôr horných končatín a vo finále súhru pohybov.
Cieľom je dosiahnutie potrebných zručností pre samostatné a bezpečné plávanie bez pomôcok.

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email