Máj v centre voľného času

plagát máj 20166.5. 2016 – Vystúpenie tanečných súborov na „Majálese Hviezdička“ v Knauf insulation

8.5. 2016 – Vystúpenie tanečných súborov na „Dni matiek“ v KD Brehy

10.5. 2016 – Predmetová olympiáda „Biologická“ kategória D

10.5. 2016 – TS Zuzana na celoslovenskej tanečnej súťaži moderného a módneho tanca „Deň tanca“ v Žiari nad Hronom

13.5.2016 – „Krásy Novej Bani“ – turistická vychádzka pre deti

20.5. 2016 – „Centráci rodičom a mestu“ – prehliadka krúžkovej činnosti + darček ELA HOP

23.5.20016 – Turnajový zápas v stolnom tenise pre športové krúžky CVČ

28.5.2016 – Plaváreň Levice pre krúžkarov CVČ

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email