16. ročník „Centráci rodičom a mestu“

Centráci rodičom a mestu 2017

„Rozprávkové centrum“ – pod týmto názvom pripravilo Centrum voľného času v Novej Bani 26. mája 2017 program pre rodičov a priateľov centra a mesta. Vďaka pestrému scenáru, talentovaným účinkujúcim, tvorivému kolektívu, obetavým dobrovoľníkom, krásnym kostýmom a rytmickej hudbe sme sa preniesli do sveta rozprávok.

V úvode podujatia privítala všetkých prítomných riaditeľka centra voľného času PaedDr. Tatiana Polcová a predstavila kultúrny program, ktorý pripravili deti z centra so svojimi vedúcimi záujmových útvarov. Predviedli sa rôzne tanečné kolektívy s vystúpeniami, na ktorých tvrdo pracovali v rámci záujmovej činnosti. Tieto kolektívy sa tiež zúčastnili mnohých vystúpení a súťaží.

Spoločne sme si pripomenuli množstvo podujatí, na ktorých sme participovali ako organizátori a ktoré sme svojou účasťou podporili. V tomto školskom roku žilo novobanské centrum i podujatiami s iným zameraním, zo všetkých vyberáme 3. ročník prechodu náučným chodníkom Zvonička, Enviro hry na chodníku Zbojnícke studničky a 47. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom. Tanečné kolektívy v priebehu školského roka 2016/2017 vystupovali na mnohých pekných podujatiach. Svojou účasťou podporili Novobanský jarmok, pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili domov dôchodcov, vystupovali na oslave 200. výročia vzniku základnej školy v Brehoch, tancovali Mikulášovi v kine Vatra, tiež na benefičnom koncerte, vianočných trhoch v CVČ, na vianočnom podujatí v obci Rudno nad Hronom či na veľkonočných trhoch v CVČ. Vynášali Morenu na Štáloch, tancovali a spievali na Majálese Hviezdička, potešili stretnutie baníckych spolkov Slovenska. Zamestnanci centra s našimi deťmi pripravili ďalšie vydarené podujatia alebo sa takýchto aj zúčastnili. Boli to napríklad tvorivé dielne v Gymnáziu Františka Švantnera počas Medzinárodného dňa študentstva, akcie ako „Adventný kalendár“, Mikuláš v kine Vatra, „Veľkonočné vajíčko“, jesenné tvorivé dielne, mestský karneval. Pripravili sme tiež súťaže s vedomostným, umeleckým i športovým zameraním alebo sme sa takýchto súťaží zúčastnili, spomeniem napríklad štefanský florbalový turnaj, futbalový turnaj detí, basketbalový turnaj v Žiari nad Hronom, Geografickú olympiádu a rôzne kategórie Biologickej olympiády, výtvarnú a literárnu súťaž Dodekova Nová Baňa, súťaž Malý záchranár, Hviezdoslavov Kubín, mestské cyklistické preteky, Deň tanca v Žiari nad Hronom, veľkonočný florbalový a stolnotenisový turnaj. Počas jesenných a jarných prázdnin sme sa snažili prihláseným deťom spríjemniť voľný čas, spoločne sme sa zabávali, cestovali, dokonca sme v centre aj spali. V lete sme zmysluplne trávili spoločné chvíle v dvoch prímestských táboroch a veľkom pobytovom tábore Bartoška.

Po pripomenutí si bohatej celoročnej činnosti nášho centra otvorila centrácku akadémiu naša Paulínka, ktorá rada číta, a cez rozprávkovú knižku zaviedla všetkých prítomných do rôznych rozprávok. Spolu s ňou sme navštívili blízke i vzdialené fantastické svety, na pódiu sa previedli deti a mládež z rôznych záujmových útvarov, ktoré odovzdali radosť rodičom, príbuzným a našim sympatizantom. V rozprávke o Máši a medveďovi vystúpili dievčatá z TS Lentilky, staršie Novobanské mažoretky sa predstavili s choreografiou z rozprávky RIO, tanečná prípravka Lienok a Žabiek sa pretancovala do krajiny modrých Šmolkov a myšiaka Mickey Mousa, mladšie Novobanské mažoretky sa zmenili na úžasnú rodinku Adamsovcov. V sólových tancoch sa predviedli Leona Tencerová ako ružový panter a Ema Medveďová ako pirátka z Karibiku. Športové krúžky mali svoje zastúpenie v rozprávke Králiky z klobúka, ktoré každé ráno vstávajú a cvičia. Pecivál kráľom bola rozprávka, v ktorej nám tancovali, spievali a recitovali deti z DFS Novobanček, a TS Zuzana zatancoval choreografiu z ďalekého orientu a zaviedol nás do rozprávky o Aladinovi a levom kráľovi. Chlapci z legokrúžku predstavili svoje tematicky zamerané práce staviteľov Lego príbehu, malí kuchárikovia z krúžku varenia a pečenia divákom ponúkli sladké koláčiky z príbehu Ratatouille. Nezabudli sme ani na našich výtvarníkov zapojených do súťaže Dodekova Nová Baňa i z výtvarného krúžku Picasso, ktorých práce umelecky pozdvihli a ozvláštnili toto veselé podujatie.

Mesto Nová Baňa po ukončení kultúrneho programu pozdravilo všetky deti a ako prekvapenie na nastávajúci sviatok MDD sa im predstavil kúzelník Talostan a tiež si mohli dať niečo pekné namaľovať na tváričky. Centráci ďakujú moderátorke Paulínke Valachovičovej, mestu Nová Baňa, technickým službám, oddeleniu kultúry a informácií MÚ Nová Baňa, Petrovi Zimanovi, firme AutoPaťo, Antonovi Medveďovi, MUDr. Pahulimu, firme DREVO DESIGN, Ivanovi Lachkému, Stanislave Mlynárikovej, Petrovi Valachovičovi, Petrovi Budinskému, Rastislavovi Uhreckému, Janke Ďurčekovej, Dušanovi Muchovi a Banskému dvoru.

Pracovníci Centra voľného času Vám ďakujú za vaše povzbudivé slová a množstvo poďakovaní.

 

Tatiana Polcová

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email