16. ročník „Centráci rodičom a mestu“

„Rozprávkové centrum“ – pod týmto názvom pripravilo Centrum voľného času v Novej Bani 26. mája 2017 program pre rodičov a priateľov centra a mesta. Vďaka pestrému scenáru, talentovaným účinkujúcim, tvorivému kolektívu, obetavým dobrovoľníkom, krásnym kostýmom a rytmickej hudbe sme sa preniesli do sveta rozprávok.

V úvode podujatia privítala všetkých prítomných riaditeľka centra voľného času PaedDr. Tatiana Polcová a predstavila kultúrny program, ktorý pripravili deti z centra so svojimi vedúcimi záujmových útvarov. Predviedli sa rôzne tanečné kolektívy s vystúpeniami, na ktorých tvrdo pracovali v rámci záujmovej činnosti. Tieto kolektívy sa tiež zúčastnili mnohých vystúpení a súťaží.

Spoločne sme si pripomenuli množstvo podujatí, na ktorých sme participovali ako organizátori a ktoré sme svojou účasťou podporili. V tomto školskom roku žilo novobanské centrum i podujatiami s iným zameraním, zo všetkých vyberáme 3. ročník prechodu náučným chodníkom Zvonička, Enviro hry na chodníku Zbojnícke studničky a 47. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom. Tanečné kolektívy v priebehu školského roka 2016/2017 vystupovali na mnohých pekných podujatiach. Svojou účasťou podporili Novobanský jarmok, pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili domov dôchodcov, vystupovali na oslave 200. výročia vzniku základnej školy v Brehoch, tancovali Mikulášovi v kine Vatra, tiež na benefičnom koncerte, vianočných trhoch v CVČ, na vianočnom podujatí v obci Rudno nad Hronom či na veľkonočných trhoch v CVČ. Vynášali Morenu na Štáloch, tancovali a spievali na Majálese Hviezdička, potešili stretnutie baníckych spolkov Slovenska. Zamestnanci centra s našimi deťmi pripravili ďalšie vydarené podujatia alebo sa takýchto aj zúčastnili. Boli to napríklad tvorivé dielne v Gymnáziu Františka Švantnera počas Medzinárodného dňa študentstva, akcie ako „Adventný kalendár“, Mikuláš v kine Vatra, „Veľkonočné vajíčko“, jesenné tvorivé dielne, mestský karneval. Pripravili sme tiež súťaže s vedomostným, umeleckým i športovým zameraním alebo sme sa takýchto súťaží zúčastnili, spomeniem napríklad štefanský florbalový turnaj, futbalový turnaj detí, basketbalový turnaj v Žiari nad Hronom, Geografickú olympiádu a rôzne kategórie Biologickej olympiády, výtvarnú a literárnu súťaž Dodekova Nová Baňa, súťaž Malý záchranár, Hviezdoslavov Kubín, mestské cyklistické preteky, Deň tanca v Žiari nad Hronom, veľkonočný florbalový a stolnotenisový turnaj. Počas jesenných a jarných prázdnin sme sa snažili prihláseným deťom spríjemniť voľný čas, spoločne sme sa zabávali, cestovali, dokonca sme v centre aj spali. V lete sme zmysluplne trávili spoločné chvíle v dvoch prímestských táboroch a veľkom pobytovom tábore Bartoška.

Po pripomenutí si bohatej celoročnej činnosti nášho centra otvorila centrácku akadémiu naša Paulínka, ktorá rada číta, a cez rozprávkovú knižku zaviedla všetkých prítomných do rôznych rozprávok. Spolu s ňou sme navštívili blízke i vzdialené fantastické svety, na pódiu sa previedli deti a mládež z rôznych záujmových útvarov, ktoré odovzdali radosť rodičom, príbuzným a našim sympatizantom. V rozprávke o Máši a medveďovi vystúpili dievčatá z TS Lentilky, staršie Novobanské mažoretky sa predstavili s choreografiou z rozprávky RIO, tanečná prípravka Lienok a Žabiek sa pretancovala do krajiny modrých Šmolkov a myšiaka Mickey Mousa, mladšie Novobanské mažoretky sa zmenili na úžasnú rodinku Adamsovcov. V sólových tancoch sa predviedli Leona Tencerová ako ružový panter a Ema Medveďová ako pirátka z Karibiku. Športové krúžky mali svoje zastúpenie v rozprávke Králiky z klobúka, ktoré každé ráno vstávajú a cvičia. Pecivál kráľom bola rozprávka, v ktorej nám tancovali, spievali a recitovali deti z DFS Novobanček, a TS Zuzana zatancoval choreografiu z ďalekého orientu a zaviedol nás do rozprávky o Aladinovi a levom kráľovi. Chlapci z legokrúžku predstavili svoje tematicky zamerané práce staviteľov Lego príbehu, malí kuchárikovia z krúžku varenia a pečenia divákom ponúkli sladké koláčiky z príbehu Ratatouille. Nezabudli sme ani na našich výtvarníkov zapojených do súťaže Dodekova Nová Baňa i z výtvarného krúžku Picasso, ktorých práce umelecky pozdvihli a ozvláštnili toto veselé podujatie.

Mesto Nová Baňa po ukončení kultúrneho programu pozdravilo všetky deti a ako prekvapenie na nastávajúci sviatok MDD sa im predstavil kúzelník Talostan a tiež si mohli dať niečo pekné namaľovať na tváričky. Centráci ďakujú moderátorke Paulínke Valachovičovej, mestu Nová Baňa, technickým službám, oddeleniu kultúry a informácií MÚ Nová Baňa, Petrovi Zimanovi, firme AutoPaťo, Antonovi Medveďovi, MUDr. Pahulimu, firme DREVO DESIGN, Ivanovi Lachkému, Stanislave Mlynárikovej, Petrovi Valachovičovi, Petrovi Budinskému, Rastislavovi Uhreckému, Janke Ďurčekovej, Dušanovi Muchovi a Banskému dvoru.

Pracovníci Centra voľného času Vám ďakujú za vaše povzbudivé slová a množstvo poďakovaní.

 

Tatiana Polcová

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email