Veľkonočný florbalový turnaj 2016

florbalP R O P O Z Í C I E

Veľkonočný turnaj vo florbale

Organizátor: Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, Nová Baňa

Termín:  27.03.2015 o 09:00 hod.

Miesto:  telocvičňa ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

Prezentácia:   08:30– 09:00 hod.

Prihlášky:  Prihlásiť sa môžu všetci bez ohľadu na vek a pohlavie, telefonicky, mailom, alebo osobne v CVČ do piatka 25.3. 2016. Bližšie Info na telefónnom čísle 0918060616, alebo na jurokolosta@gmail.sk.

Družstvá:    Družstvo tvorí minimálne 3 a maximálne 5 hráčov.

Štartovné:  3 Eurá na osobu.

Predpis:   Hrá sa podľa upravených pravidiel florbalu. Hrací čas je 2 x 4 minúty, pokiaľ sa ráno na technickej porade nedohodne inak. CVČ disponuje 2 setmi výstroja pre brankárov. Družstvo musí mať dressy (tričká)  jednej farby (alebo rozlišovacie dresy).

Rozhodujúce poradie kritérií:        

1. Body

2.Vzájomný zápas

3.Vzájomné skóre

4.Celkové skóre

5.Vyšší počet strelených gólov

6.Žreb

Systém turnaja:  Družstvá hrajú systémom každý s každým.

Ceny: Družstvo na 1. – 3. mieste získa medaile,  diplom a vecnú cenu.

Rôzne: – každý účastník musí mať preukaz poistenca

              – za odložené veci organizátor nezodpovedá

              – z celého turnaja bude uverejnená fotodokumentácia. Ak niektorý účastník nesúhlasí s uverejnením fotodokumentácie, nech túto skutočnosť nahlási organizátorovi počas technickej porady

              – každý hráč sa zúčastňuje turnaja na vlastné riziko. Organizátor turnaja si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Zároveň  hráči svojím podpisom do prezenčnej listiny potvrdia, že budú v plnej miere rešpektovať pokyny organizátora, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.

                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Juraj Kološta

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email