Malý záchranár 1. ročník

Malý záchranár 2014

Pod týmto názvom sa organizovala záchranárska súťaž detí predškolského veku v obvode mesta Nová Baňa. Hlavnými organizátormi boli OZ Centráčik pri CVČ v Novej Bani a OZ Salus Vitalis. Táto vzdelávacia akcia prebehla za finančnej podpory Mesta Nová Baňa. Ďalej za pomoci Mestskej polície, HaZZ Nová Baňa.

v Novej Bani. Dňa 4. júna 2014 sa vo dvore CVČ v Novej Bani stretlo 8 družstiev z jednotlivých materských škôl, a to MŠ z Novej Bane na ul. Nábrežnej, MŠ na ul. Kolibskej, MŠ na ul. Štúrovej, ďalej MŠ z Brehov, Tekovskej Breznice, Rudna nad Hronom a MŠ zo Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.
Družstvá boli zložené z piatich detí a jedného mládežníckeho sprievodcu. Súťažilo sa na deviatich praktických stanovištiach v oblastiach zdravoveda, dopravná výchova a zvládnutie krízových situácii. Deti v jednotlivých disciplínach dokazovali svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti súvisiace s ochranou človeka za mimoriadnych udalostí ( napríklad vedomosť využiť linku tiesňového volania, poskytnúť prvú pomoc, rozoznať uniformy záchranárov a ich vozidlá, bežať s lekárničkou, rozpoznať, čo patrí do lekárničky a naopak, čo tam nepatrí). Tiež si vyskúšali zručnosť s ručnou hasičskou striekačkou. Na záver deti dostali veľkú pochvalu od profesionálnych záchranárov za empatiu k postihnutému, komunikáciu a vedomosti pri poskytovaní prvej pomoci.
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran sa tiež zúčastnil jednotlivých disciplín a na záver rozdal víťazným družstvám diplomy, medaile a tým najlepším družstvám veľké víťazné poháre.
Veľké poďakovanie patrí úžasným ľuďom – profesionálnym záchranárom pod vedením Mgr. Dagmar Tomčániovej. Do jej tímu patrili aj Bc. Jaroslav Furik, Bc. Jozef Malatinec, Bc. Gabriela Klinovská, Bc. Nadežda Maguľová, Bc. Eva Hriňová, Iveta Šurianska a Peter Tomčáni, ktorí venovali kus svojho voľného času tým najmladším záchranárom nášho mesta. Naše veľké ďakujem patrí hasičskému profesionálovi Mgr. Petrovi Hudecovi, mestským policajtom Róbertovi Műllerovi a Jurajovi Lukáčovi. V neposlednom rade chcem poďakovať kolektívu Centra voľného času v Novej Bani za súdržnú spoluprácu a profesionálny prístup. Táto krásna akcia sa konala za finančnej podpory mesta Nová Baňa.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email