Hviezdoslavov Kubín 68. ročník

 

Centrum voľného času Nová Baňa pripravuje 68. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou.

CVČ plánuje obvodné kolo uskutočniť 28. februára 2022 (v pondelok). 

Národné osvetové centrum stanovilo termíny uskutočnenia jednotlivých kôl viacstupňovej súťaže nasledovne:

• školské súťaže a prehliadky – do 31. januára 2022
• obvodné súťaže a prehliadky – do 28. februára 2022
• okresné súťaže a prehliadky – do 31. marca 2022
• regionálne súťaže a prehliadky – do 20. apríla 2022
• krajské súťaže a prehliadky – do 10. mája 2022
• celoštátna súťaž a prehliadka – predpokladaný termín je 22. – 25. 6. 2022 (organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne)

Snahou organizátorov je, aby všetky kolá boli zrealizované prezenčnou formou. Čo sa týka školského kola, aktuálne platný termín je do 31. januára 2022.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je však možné, že sa podmienky súťaže môžu priebežne zmeniť. O prípadných zmenách vás budeme, samozrejme, včas informovať.  V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky alebo mailom.

Zabezpečuje:

PaedDr. Tatiana Polcová, telefón: 056 68 56 365
mail: tatiana.polcova@gmail.com

 

Propozície:

Hviezdoslavov-Kubin-2022-propozicie
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email