Hviezdoslavov Kubín 2024 – okresné kolo

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 70. ročník v Novej Bani v umelcom prednese poézie a prózy
V duchu bohatstva slovenskej kultúry sa v okrese Žarnovica konal 70. ročník Hviezdoslavov Kubín- súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Toto podujatie organizovalo Centrum voľného času Nová Baňa, čím výrazne prispelo k oživeniu kultúrnej aktivity v regióne. Porota, zložená z odborníčok v oblasti umenia a literatúry, zasadla a prijala pozvanie s nadšením. Medzi jej členkami sa ocitli panie učiteľky, ktoré s úctou a profesionalitou zhodnotili prednes jednotlivých účastníkov. Okrem toho, aby podporili a obohatili podujatie, sa do poroty zapojili aj herečky Eva Pavlíková z nitrianskeho divadla Andreja Bagara a Karin Tužinská, ktorá pôsobí v Slovenskom národnom divadle v Bratislave a Mestskom divadle Topoľčany. Základné školy z celého okresu sa zapojili do súťaže, posielajúc svojich talentovaných recitátorov na pódium. Ôsmimi zúčastnenými školami boli Základné školy J. Zemana Nová Baňa, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZŠ s MŠ M. Bielika Župkov, ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ s MŠ Brehy a ZŠ s MŠ Hodruša Hámre. Spolu 30 prihlásených recitátorov predviedlo svoje umelecké schopnosti a nadanie. Súťažiaci sa rozdelili do troch kategórií a každý z nich predstavil svoje interpretácie vybraných diel prednášaním poézie a prózy. Ich vášeň a oddanosť literatúre boli očividné a poslucháčov uchvátili svojím talentom. Víťazi z každej kategórie sa tešia na postup do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnia v Kremnici a Banskej Štiavnici. Je to pre nich výzva, ale zároveň aj príležitosť predviesť svoje umenie širšej verejnosti a možno aj otvoriť dvere k ďalším príležitostiam a úspechom. Postupujúcim víťazom Karolíne Číkovej, Laure Wolfovej Uka, Natálii Paučekovej, Dávidovi Krčmárikovi zo ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, Nele Katinovej zo ZŠ J. Zemana, Alexandre Tóthová zo ZŠ s MŠ Malá Lehota, držíme palce a veríme, že ich cesta v literárnom svete bude plná inšpirácie a úspechov. Takto bohaté podujatia nielenže obohacujú kultúrnu scénu daného regiónu, ale tiež poskytujú príležitosť mladým talentom vyjadriť svoje umelecké schopnosti a inšpirovať ostatných.
PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ Nová Baňa
šablóna plagát Hviezdoslav 2023

 
 
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email