Daruj Centru voľného času 2% z daní

Tlačivo 2% TU

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú Centrum voľného času Nová Baňa a darujú nám 2 % svojich daní. Finančné prostriedky sú využívané na prácu jednotlivých krúžkov, na kostýmy tanečných súborov, na program k 20. výročiu DFS Novobanček. 

Občianske združenie CENTRÁČIK pri CVČ

Banka:  Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK6109000000005029461321

IČO: 42299551

DIČ: 2023524481

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email