PONUKA KRÚŽKOV ŠKOLSKÝ ROK 2015 / 2016

plagát krúžky 2015PONUKA KRÚŽKOV ŠKOLSKÝ ROK 2015 / 2016 PRE DETI, MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

PONUKA PRE PREDŠKOLÁKOV:

LIENKY – TANEČNÝ Vedúca: Tatiana Lachká
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, tancu. Nácvik tanečných choreografii, ktoré budú slúžiť k prezentácii na rôznych podujatiach organizovaných CVČ.

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Je hravá forma angličtiny pre deti, ktorá bude rozvíjať prirodzený talent a schopnosť rozoznávať cudzí jazyk u detí.

LEGO STAVBÁR – PRE NAJMENŠÍCH Vedúca: Tatiana Lachká
Je zameraný na rozvoj tvorivosti, fantázie, jemnej motoriky, práca s obľúbenou stavebnicou Lego.

MACHUĽKA – VÝTVARNÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Môžete ukázať svoj talent alebo záujem tvoriť, kresliť, maľovať, modelovať a vymýšľať. Deti sa zoznamujú s rôznymi technikami i materiálmi.

PONUKA PRE DETI ZŠ:

DFS NOVOBANČEK Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Ľudový tanec a spev, mnohé vystúpenia, účasť na súťažiach, rozvoj talentu detí, nové poznatky, zážitky, osvojenie si krásy ľudovej kultúry.

NOVOBANSKÉ MAŽORETKY Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Tanečné choreografie, mnohé vystúpenia, společné zážitky, súťaže. Reprezentácia mesta Nová Baňa.

ZUZANA – TANEČNÝ SÚBOR Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Moderné a módne choreografie, mnohé vystúpenia, nové priateľstvá, zážitky. Účasť na súťažiach.

HASIČSKÝ Vedúci: Ing. Luboš Hanák
Tréningy, súťaže, spoznávanie technických prostriedkov pri hasení a množstvo iných praktických zručností mladého hasiča.

PICASO – VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vedúca: PaedDr. T. Polcová
Možnosť rozvíjať svoj talent, záujem tvoriť, kresliť, maľovať, modelovať, fotografovať a umelecky myslieť. Deti sa zoznámia
s rôznymi technikami i materiálmi.

KLUB ZÁBAVY a HIER Vedúca: Tatiana Lachká
Spoločenské, stolné hry podľa výberu detí a to aj v prírode
/ nap. v zime sánkovačka, loptové hry, bedbinton…/

KLUB DIEVČAT Vedúca: Tatiana Lachká
Varenie, pečenie, stolovanie, ručné práce, klebetenie, móda, kozmetika, kreatívna činnosť. Priestor pre zručné dievčatá, ktoré podporujú rozvoj tvorivých zručností.

ŠPERK a MALÁ DIELNIČKA Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Krúžok zameraný na výrobu hlavne šperkov, dekoračných a darčekových predmetov z rôznych materiálov.

PLAVECKÝ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Možnosť prihlásiť sa plavci aj neplavci. Krúžok je zameraný na rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností.

POČÍTAČOVÝ „ POČÍTAČE HROU“ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Získavanie informatických vedomosti a zručnosti, práca v programe Skicár, Word, Excel, Power Point -prezentácie, práca s internetom a hry na PC.

ŽURNALISTICKÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Tvorba článkov a časopisu, práca na PC, fotenie- základy a práca s fotografiou, tvorba plagátov.

TURISTICKO- CESTOVATEĽSKÝ Vedúca: Tatiana Lachká
„TULAVÉ TOPÁNKY“ Poznávanie krás Slovenska, využívanie bezplatných lístkov na vlak.

ANGLICKÝ JAZYK – 1.- 2. ročník Vedúca: Mgr. Mária Raffajová
Činnosť je zameraná na získavanie vedomostí z AJ, deti komunikujú pomocou obrázkov, spievajú anglické piesne, osvojujú si základnú slovnú zásobu.

LEGO STAVBÁR- 1.-4. ročník Vedúca: Tatiana Lachká
Je zameraný na rozvoj tvorivosti, fantázie a zručnosti, pracujeme s obľúbenou stavebnicou Lego.

STOLNÝ TENIS Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie.

BASKETBALOVÝ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Je kolektívnym športom, zaujímavý a pestrý obsah hry, základy hry, hra aj pre pokročilých.

DIVADELNÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Rozvoj pohybovo improvizačnej schopnosti. Nácvik malej javiskovej formy – scénky, nácvik podľa scenára, divadielko – vystupovanie.

CHOVATEĽSKÝ Vedúca: Tatiana Lachká
Chov a starostlivosť o akvarijné rybky, vtáčikov, škrečkov.

ATLETICKÝ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Základy atletickej prípravy = primerané veku detí.

VARENIA A PEČENIA Vedúca: Tatiana Lachká
Objavovanie tajomstiev našej kuchyne, praktické stolovanie, príprava rôznych jednoduchých pochutín a pokrmov nadobúdanie praktických zručností – Milí členovia ZÚ, čo si uvaríme, to si zjeme.

FLORBAL Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Základy florbalového športu pre každého, hra, súťaže, tréning, rozvoj zákl. hry, zručnosť, ,sprievodné športové aktivity.

VČELÁRSKY Vedúci: Mgr. Ján Píš
Náuka o včelách, výroba medu, vosku, sviečok, účasť na súťažiach.

WORK OUT Vedúci: Juraj Kološta
Tréning celého tela pre dievčatá aj chlapcov, bez náradia.
PONUKA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH:

FS HÁJ Vedúca: Mgr. Katarína Búryová
Folklórny súbor, ktorý sa zameriava nie len na banícke a novobanské zvyky, tance a piesne. Veľké množstvo vystúpení.

ANIMÁTORSKÝ Vedúca: Tatiana Lachká
Stretávanie akčnej mládeže, vymýšľanie nových podujatí a aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

DIVADELNÝ Vedúca: Karin Tužinská
Rozvoj pohybovo improvizačnej schopnosti. Nácvik malej javiskovej formy – scénky, nácvik podľa scenára, divadielko – vystupovanie.

ŽURNALISTICKÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Tvorba článkov a časopisu, práca na PC, fotenie- základy a práca s fotografiou, tvorba plagátov.

FLORBAL Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Základy florbalového športu pre každého, hra, súťaže, tréning, rozvoj zákl. hry, zručnosť, ,sprievodné športové aktivity.

BASKETBAL Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Je kolektívnym športom, zaujímavý a pestrý obsah hry, základy hry, hra aj pre pokročilých.

ATLETIKA Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Ak sa chceš venovať behom, skokom, alebo vrhom, tak neváhaj a príď.

POSILŇOVŇA Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Posilňovanie a kondičná kulturistika.

Školné na krúžky školský rok 2015 / 2016:
10 € na školský rok – deti od 5 do 15 rokov ( čo je iba 1 € na mesiac )
0 € pre dieťa v hmotnej núdzi ( do 14.9. 2015 musí odovzdať v CVČ potvrdenie z UPaSV )
Odovzdaním vzdelávacieho poukazu prispejete na lepšie materiálne a technické vybavenie krúžku. Začo Vám vopred veľmi Ďakujeme.
Vzdelávací poukaz treba odovzdať najneskôr do 24. 9. 2015 !!!!!!

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email