PONUKA KRÚŽKOV ŠKOLSKÝ ROK 2015 / 2016

plagát krúžky 2015PONUKA KRÚŽKOV ŠKOLSKÝ ROK 2015 / 2016 PRE DETI, MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

PONUKA PRE PREDŠKOLÁKOV:

LIENKY – TANEČNÝ Vedúca: Tatiana Lachká
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, tancu. Nácvik tanečných choreografii, ktoré budú slúžiť k prezentácii na rôznych podujatiach organizovaných CVČ.

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Je hravá forma angličtiny pre deti, ktorá bude rozvíjať prirodzený talent a schopnosť rozoznávať cudzí jazyk u detí.

LEGO STAVBÁR – PRE NAJMENŠÍCH Vedúca: Tatiana Lachká
Je zameraný na rozvoj tvorivosti, fantázie, jemnej motoriky, práca s obľúbenou stavebnicou Lego.

MACHUĽKA – VÝTVARNÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Môžete ukázať svoj talent alebo záujem tvoriť, kresliť, maľovať, modelovať a vymýšľať. Deti sa zoznamujú s rôznymi technikami i materiálmi.

PONUKA PRE DETI ZŠ:

DFS NOVOBANČEK Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Ľudový tanec a spev, mnohé vystúpenia, účasť na súťažiach, rozvoj talentu detí, nové poznatky, zážitky, osvojenie si krásy ľudovej kultúry.

NOVOBANSKÉ MAŽORETKY Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Tanečné choreografie, mnohé vystúpenia, společné zážitky, súťaže. Reprezentácia mesta Nová Baňa.

ZUZANA – TANEČNÝ SÚBOR Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Moderné a módne choreografie, mnohé vystúpenia, nové priateľstvá, zážitky. Účasť na súťažiach.

HASIČSKÝ Vedúci: Ing. Luboš Hanák
Tréningy, súťaže, spoznávanie technických prostriedkov pri hasení a množstvo iných praktických zručností mladého hasiča.

PICASO – VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vedúca: PaedDr. T. Polcová
Možnosť rozvíjať svoj talent, záujem tvoriť, kresliť, maľovať, modelovať, fotografovať a umelecky myslieť. Deti sa zoznámia
s rôznymi technikami i materiálmi.

KLUB ZÁBAVY a HIER Vedúca: Tatiana Lachká
Spoločenské, stolné hry podľa výberu detí a to aj v prírode
/ nap. v zime sánkovačka, loptové hry, bedbinton…/

KLUB DIEVČAT Vedúca: Tatiana Lachká
Varenie, pečenie, stolovanie, ručné práce, klebetenie, móda, kozmetika, kreatívna činnosť. Priestor pre zručné dievčatá, ktoré podporujú rozvoj tvorivých zručností.

ŠPERK a MALÁ DIELNIČKA Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Krúžok zameraný na výrobu hlavne šperkov, dekoračných a darčekových predmetov z rôznych materiálov.

PLAVECKÝ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Možnosť prihlásiť sa plavci aj neplavci. Krúžok je zameraný na rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností.

POČÍTAČOVÝ „ POČÍTAČE HROU“ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Získavanie informatických vedomosti a zručnosti, práca v programe Skicár, Word, Excel, Power Point -prezentácie, práca s internetom a hry na PC.

ŽURNALISTICKÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Tvorba článkov a časopisu, práca na PC, fotenie- základy a práca s fotografiou, tvorba plagátov.

TURISTICKO- CESTOVATEĽSKÝ Vedúca: Tatiana Lachká
„TULAVÉ TOPÁNKY“ Poznávanie krás Slovenska, využívanie bezplatných lístkov na vlak.

ANGLICKÝ JAZYK – 1.- 2. ročník Vedúca: Mgr. Mária Raffajová
Činnosť je zameraná na získavanie vedomostí z AJ, deti komunikujú pomocou obrázkov, spievajú anglické piesne, osvojujú si základnú slovnú zásobu.

LEGO STAVBÁR- 1.-4. ročník Vedúca: Tatiana Lachká
Je zameraný na rozvoj tvorivosti, fantázie a zručnosti, pracujeme s obľúbenou stavebnicou Lego.

STOLNÝ TENIS Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie.

BASKETBALOVÝ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Je kolektívnym športom, zaujímavý a pestrý obsah hry, základy hry, hra aj pre pokročilých.

DIVADELNÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Rozvoj pohybovo improvizačnej schopnosti. Nácvik malej javiskovej formy – scénky, nácvik podľa scenára, divadielko – vystupovanie.

CHOVATEĽSKÝ Vedúca: Tatiana Lachká
Chov a starostlivosť o akvarijné rybky, vtáčikov, škrečkov.

ATLETICKÝ Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Základy atletickej prípravy = primerané veku detí.

VARENIA A PEČENIA Vedúca: Tatiana Lachká
Objavovanie tajomstiev našej kuchyne, praktické stolovanie, príprava rôznych jednoduchých pochutín a pokrmov nadobúdanie praktických zručností – Milí členovia ZÚ, čo si uvaríme, to si zjeme.

FLORBAL Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Základy florbalového športu pre každého, hra, súťaže, tréning, rozvoj zákl. hry, zručnosť, ,sprievodné športové aktivity.

VČELÁRSKY Vedúci: Mgr. Ján Píš
Náuka o včelách, výroba medu, vosku, sviečok, účasť na súťažiach.

WORK OUT Vedúci: Juraj Kološta
Tréning celého tela pre dievčatá aj chlapcov, bez náradia.
PONUKA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH:

FS HÁJ Vedúca: Mgr. Katarína Búryová
Folklórny súbor, ktorý sa zameriava nie len na banícke a novobanské zvyky, tance a piesne. Veľké množstvo vystúpení.

ANIMÁTORSKÝ Vedúca: Tatiana Lachká
Stretávanie akčnej mládeže, vymýšľanie nových podujatí a aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

DIVADELNÝ Vedúca: Karin Tužinská
Rozvoj pohybovo improvizačnej schopnosti. Nácvik malej javiskovej formy – scénky, nácvik podľa scenára, divadielko – vystupovanie.

ŽURNALISTICKÝ Vedúca: PaedDr. Tatiana Polcová
Tvorba článkov a časopisu, práca na PC, fotenie- základy a práca s fotografiou, tvorba plagátov.

FLORBAL Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Základy florbalového športu pre každého, hra, súťaže, tréning, rozvoj zákl. hry, zručnosť, ,sprievodné športové aktivity.

BASKETBAL Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Je kolektívnym športom, zaujímavý a pestrý obsah hry, základy hry, hra aj pre pokročilých.

ATLETIKA Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Ak sa chceš venovať behom, skokom, alebo vrhom, tak neváhaj a príď.

POSILŇOVŇA Vedúci: Mgr. Juraj Kološta
Posilňovanie a kondičná kulturistika.

Školné na krúžky školský rok 2015 / 2016:
10 € na školský rok – deti od 5 do 15 rokov ( čo je iba 1 € na mesiac )
0 € pre dieťa v hmotnej núdzi ( do 14.9. 2015 musí odovzdať v CVČ potvrdenie z UPaSV )
Odovzdaním vzdelávacieho poukazu prispejete na lepšie materiálne a technické vybavenie krúžku. Začo Vám vopred veľmi Ďakujeme.
Vzdelávací poukaz treba odovzdať najneskôr do 24. 9. 2015 !!!!!!

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email