Úvod » Jarné prázdniny v CVČ 2018 “Túlavé topánky”

Jarné prázdniny v CVČ 2018 “Túlavé topánky”

  • týždeň celodenných podujatí

PONDELOK (19. 2. 2018 ) – Výlet do 2D kina Cinemax Banská Bystrica, kolektívne hry v sále CVČ. Cena: 6€ krúžkar, 8€ nekrúžkar (poistka, vstupné).

UTOROK (20. 2. 2018) – Vychádzka s opekaním na Háji, hry v prírode. Cena: 3€ krúžkar, 4€ nekrúžkar (poistka, odmeny)

STREDA ( 21. 2. 2018) – Eneroland – výlet do elektrárne v Mochovciach, hry a maľovanie v CVČ. Cena: 5€ krúžkar, 7€ nekrúžkar (poistka, vstupné, obed)

ŠTVRTOK (22. 2. 2018) – Návšteva plavárne v Leviciach. Cena: 4€ krúžkar (poistka, cestovné, vstupné).