Strelecký

Vedúci: Mgr. Juraj Kološta,

Stručný obsah:  streľba zo vzduchovky, ale aj luku

Cena na 1.a 2. polrok:    16€ + 24€

Miesto konania: telocvičňa +  športové ihrisko pri ZŠ J. Zemana + areál CVČ

Deň a čas: utorok 15:30

Veková skupina: žiaci ZŠ od 8 rokov a SŠ

Vybavenie na krúžok: prezutie do telocvični

Kontakt: 0918060616

– „Nepriateľom strelca nie je súper, iba terče“

– Základné polohy stability, dýchania a  technika streľby, súťaž

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email