Olympiáda v anglickom jazyku – 34. ročník

 Cieľom olympiády je:

– prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v anglickom jazyku,

– rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

– zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,

– umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

– prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email