September a Október 2019

September 2019

 5. 9. 2019 – Prednášky k projektu: Kriminalita očami detí o 8.00 hod.

14. 9. 2019 – Výlet do histórie Budatínsky hrad, Čičmany, Rajecká Lesná

19. 9. 2019 – Kriminalita očami detí 3. ročník, súťaž  na Tajchu

26. 9. 2019 – Náš deň pre Vás, vystúpenie DFS Novobanček v sále CVČ o 10.00 hod.

28. 9. 2019 – Jarmočné pásmo CVČ, vystúpenie tanečných súborov CVČ o 11.15 hod.

 

Október 2019

5. 10. 2019 – Výlet do plavárne v Leviciach

6. 10. 2019 – Turistika na náučný chodník Zvonička

12. 10. 2019 – Korčuľovanie na zimnom štadióne v Žiari nad Hronom

25. – 26. 10. 2019 – Zóna bez peňazí v sále CVČ

29. – 30. 10. 2019 – Noc svetlonosa, prázdninová aktivita spojená so spaním v CVČ 

Na jednotlivé podujatia sa môžete prihlásiť, alebo informovať v Centre voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa, tel.č.: 045 / 68 56 365