Príležitostná činnosť

vsetci-turistiPríležitostná činnosť je určená nielen deťom a členom záujmových útvarov, ale i širokej verejnosti. Zahŕňa v sebe aktivity, ktoré sa opakujú pravidelne alebo nepravidelne, snažíme sa hľadať stále nové a pútavé formy tejto činnosti. Sú zamerané na relaxáciu, zábavu, aktívny oddych, na propagáciu zdravého životného štýlu, na upevňovanie regionálnych tradícii, na rozvoj zručnosti a kreativity.

Z konkrétnych väčších podujatí môžeme spomenúť turistiku – NCH Zvonička, alebo Zimný prechod Pohronským Inovcom,  vianočné tvorivé dielne, Mikuláš v spolupráci s mestom Nová Baňa, vianočné vystúpenie koledníkov, karneval, súťaž  ml. požiarnikov, súťaž Dodekova Nová Baňa, športové súťaže vo florbale, mestská cyklistika…