Dodekova Nová Baňa 11. ročník
1. júna 2020 – 13:39 | Komentáre vypnuté na Dodekova Nová Baňa 11. ročník

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže :
Centrum voľného času v Novej Bani,  Pohronské múzeum v Novej Bani a Mesto Nová Baňa
Cieľ : Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej a regionálnej hrdosti, vlastenectva, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky.
V …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Novinky, PODUJATIA »

Dodekova Nová Baňa 11. ročník
1. júna 2020 – 13:39 | Komentáre vypnuté na Dodekova Nová Baňa 11. ročník

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže :

Centrum voľného času v Novej Bani,  Pohronské múzeum v Novej Bani a Mesto Nová Baňa

Cieľ : Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej a regionálnej hrdosti, vlastenectva, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky.

V tomto roku si pripomíname 390 rokov vzniku sklárne v Starej Hute.                                                                                                                                                                                

Téma: „Život sklárov v Starej Hute v práci a doma“

Termíny: – uzávierka súťaže: 25. jún 2020

  • vyhlásenie výsledkov: 29. jún 2020
  • výstava vo dvore CVČ v Novej Bani: 29. jún – 31. júl  2020

 

Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak, ktorý nakreslí výtvarné dielo, alebo napíše literárne dielo na danú tému. Do súťaže môže poslať žiak iba jednu prácu vo výtvarnej alebo literárnej časti.

Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na publikačné a výstavné účely.

Výtvarná časť: Do výtvarnej časti súťaže budú zaradené výtvarné diela formátu A4, A3. Odporúčame aby každá práca bola podlepená farebným papierom, alebo vložená do paspartu. Technika: plná kresba pastelkami, pastelom /odporúčame typ Progres, Gioconda/.   Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške.

Literárna časť: Do súťaže budú zaradené literárne diela v rozsahu maximálne 1 strany, napísané v slovenskom jazyku. Literárny útvar: próza.

A) výtvarná časť B)literárna časť
I. kategória/deti predškolského veku/ I. kategória / žiaci 2. -4. ročníka ZŠ/
II. kategória / žiaci 1. – 3. ročníka ZŠ a špeciálna škola/ II. kategória / žiaci 5. – 7. ročníka, žiaci osemročného gymnázia prima – sekunda/
III. kategória /žiaci 4.- 6. ročníka ZŠ, osemročného gymnázia prima – sekunda, špeciálna škola/ III. kategória  / žiaci 8. -9. ročník ZŠ , osemročného gymnázia tercia – kvarta /
IV. kategória /žiaci 7. -9. ročníka ZŠ,

osemročného gymnázia tercia – kvarta, špeciálna škola/

IV. kategória /žiaci stredných škôl/
V. kategória /žiaci stredných škôl/  

 

Práce zasielať osobne, alebo poštou na adresu: Centrum voľného času Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa. Súčasťou výtvarného/literárneho diela musí byť vyplnená prihláška.

Kritéria hodnotenia: – výtvarné práce –základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných výtvarných prác sa hodnotí najmä výtvarné estetické spracovanie námetu, ale aj prístup k téme, práce s výtvarne čistým spracovaním námetu s dobre zvládnutou spontánnou kresbou, farebné spracovanie, kompozícia.

                                   – literárna práca – členovia komisie súťaže pri posudzovaní literárnych prác po prečítaní vyhodnotia všetky zaslané práce, hodnotí sa prístup k téme, spracovanie po obsahovej a formálnej stránke, originalitu.

Komisie súťaže majú právo niektorú z cien neudeliť, ak súťažná  práca nedosiahne  požadovanú úroveň.

Výsledky súťaže: budú zverejnené v novinách a na web stránke mesta Nová Baňa. Termín a miesto vyhlásenia výsledkov sa dozviete písomne. Najlepšie práce budú vystavené vo dvore CVČ v Novej Bani od 29. júna – 31. júla 2020.

Kontaktná osoba:

PaedDr. Tatiana Polcová – Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

                                                                                                                PaedDr. Tatiana Polcová

                                                                                                                riaditeľka CVČ

 

 

Leto 2020 v CVČ
25. mája 2020 – 8:49 | Komentáre vypnuté na Leto 2020 v CVČ
Leto 2020 v CVČ

Milé deti, milí rodičia…
Blíži sa leto a s ním hádam aj zlepšenie terajšej situácie s KOVID-om 19 a my tak budeme môcť s určitými pravidlami organizovať pre Vaše deti prímestské tábory. My ich pre Vás …

Usmernenie č.3 MŠVVaŠ SR
11. marca 2020 – 10:20 | Komentáre vypnuté na Usmernenie č.3 MŠVVaŠ SR

Na základe dnešného stretnutia na rezorte školstva a v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a zasadnutím Ústredného krízového štábu zo dňa 9. 3. 2020, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. …

Marec 2020 v CVČ
11. marca 2020 – 10:14 | Komentáre vypnuté na Marec 2020 v CVČ
Marec 2020 v CVČ

Marec 2020 v Centre voľného času
6. marca 2020 – Spustenie do prevádzky AEDefibrilátorov
– budova mestského úradu, budova lekárne Medea v Novej Bani
14. marca 2020 / sobota- Tanečné sústredenie
– v sále CVČ
16. marca 2020 – Malý …

Podujatia v januári a februári 2020 v CVČ
20. januára 2020 – 22:33 | Komentáre vypnuté na Podujatia v januári a februári 2020 v CVČ
Podujatia v januári a februári 2020 v CVČ

2.1. 2020 – Šachový turnaj v sále CVČ
7.1. 2020 – Tanečné sústredenie v sále CVČ
18.1. 2020 – Plávanie v Leviciach
28.1. 2020 – Robohranie
1.2. 2020 – Študentský ples
6.2. 2020 – Geografická olympiáda kat E,F,E
7.2. 2020 – …

ZIMNÝ PRECHOD POHRONSKÝM INOVCOM 50. ročník
20. januára 2020 – 22:17 | Komentáre vypnuté na ZIMNÝ PRECHOD POHRONSKÝM INOVCOM 50. ročník
ZIMNÝ PRECHOD POHRONSKÝM INOVCOM 50. ročník

Centrum voľného času, mesto Nová Baňa, SZPB, OZ – Centráčik pri CVČ a obec Orovnica vás pozývajú na 50. ročník
Zimného prechodu Pohronským Inovcom, dňa 8.2.2020
Pripravené sú dve turistické a jedna lyžiarska trasa, slávnostné položenie venca …

ĎAKUJEME
22. decembra 2019 – 10:16 | Komentáre vypnuté na ĎAKUJEME
ĎAKUJEME

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V NOVEJ BANI
VÁM ĎAKUJE ZA PRIAZEŇ V ROKU 2019
A PRAJE VÁM KRÁSNE VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

November 2019 v CVČ
12. novembra 2019 – 17:04 | Komentáre vypnuté na November 2019 v CVČ
November 2019 v CVČ

November 2019 v Centre voľného času Nová Baňa

9. 11. 2019 – Plavecký pre krúžkarov v plavárni v Leviciach, odchod o 8.10 hodine od CVČ
12. 11. 2019 – Okresné kolo v majstrovstvách v zrýchlenom šachu v …

Nedeľné korčuľovanie
8. októbra 2019 – 10:23 | Komentáre vypnuté na Nedeľné korčuľovanie
Nedeľné korčuľovanie

Hokejový klub a Centrum voľného času Nová Baňa s finančnou podporou mesta Nová Baňa vás pozývajú na korčuľovanie, v nedeľu 13. 10. 2019 o 12:45 hodine.
Odchod autobusu: 11:50 hod. od zastávky pri pohostinstve Lošonský , …

Výzva na doplňujúcu voľbu člena Rady školy z radov rodičov
1. októbra 2019 – 14:28 | Komentáre vypnuté na Výzva na doplňujúcu voľbu člena Rady školy z radov rodičov

Riaditeľka Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa vyhlasuje doplňujúcu voľbu člena Rady školy z radov rodičov.
 
Voľba sa uskutoční dňa

októbra 2019 o 16.00 hod. v sále Centra voľného času v Novej Bani.

 
V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených …

Cvičenie vlastnou váhou
6. septembra 2019 – 11:59 | Komentáre vypnuté na Cvičenie vlastnou váhou
Cvičenie vlastnou váhou