Včelársky

Vedúci krúžku: Peter Adamec

Deň a čas: pondelok o 13.30 hod.

Náplňou včelárskeho krúžku je získanie základných vedomostí a zručností v odbore včelárstva. Deti sa dozvedia o užitočnosti včiel, tiež o tom, v čom spočíva ich význam v prírode a v poľnohospodárstve, ako sa o také včelstvo starať, čo všetko včely vyžadujú a ako nás za starostlivosť odmenia. Zaujímavý je aj život včiel, ich sociálne väzby a funkcia každého jedinca v úli. Súčasťou stretnutí budú teoretické a následne aj praktické ukážky chovateľských postupov. Zoznámia sa s tým, v čom treba včely chovať a čo všetko je k ich ošetrovaniu potrebné. Počas odborného výcviku zúročíme nadobudnuté vedomosti a pretavíme ich do konkrétnych zručností. 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email