Včelársky

Vedúci: Peter Adamec

Stručný obsah:  Získať základné vedomosti v odbore včelárstva

Cena na 1.a 2.polrok:   16€ – 24€

Miesto konania: CVČ a včelnica Zvonička

Deň a čas: pondelok o 13,30 hod.

Veková skupina: ZŠ         

Kontakt: 045 / 68 56 365

Náplňou krúžku je získať základné vedomosti a zručnosti v odbore včelárstva . Naučiť sa čo najviac o živote včiel. Teória a prax na včelnici počas jedného roka.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email