TS Zuzana

Pedagóg: PaedDr. Tatiana Polcová

Stručný obsah:  tanec, kostýmy a veľa vystúpení

Cena na 1.a 2.polrok:     16€ – 24€

Miesto konania: sála CVČ

Deň a čas: štvrtok o 13,30 hod., utorok o 15.00 hod.

Veková skupina: druhý stupeň ZŠ a SŠ    

Kontakt: 0911 93 20 90

Pohyb, radosť a zábava pri tanci. To všetko na deti čaká na našom tanečnom krúžku Zuzana. Naučia sa tanečné zostavy rôznych žánrov na populárne hudby. Deti sa predovšetkým budú učiť tancovať to, čo ich baví. Dieťa získa všestranný tanečný rozhľad – naučíme ho rôznym tanečným štýlom a technikám. Ak sa dieťa učí iba jednému štýlu, tak postoj a držanie tela sa prispôsobí danému tanečnému štýlu a pre iný štýl to nemusí byť dostačujúce. Preto na našom krúžku dochádza k striedaniu jednotlivých moderných tancov s prvkami hip hopu, diska, ale aj step či country, ktorý vychádza z civilného „pouličného tancovania“. Pod vedením sa deti učia zábavnou formou vnímať rytmus, základné pohybové cvičenia, pohybový rozsah i celkovú koordináciu tela. V nadväznosti na hudobnú predlohu pripravujú spoločne choreografiu, kde skúšajú improvizáciu a formujú tak svoju tanečnú osobnosť a kreatívnosť.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email