Šport relaxačne

Vedúci: Mgr. Juraj Kološta,

Stručný obsah:  Ľahké športové aktivity

Cena na 1.a 2. polrok: 16€ +21€

Miesto konania:    sála CVČ + ihrisko pri ZŠ J. Zemana + areál CVČ

Deň a čas: streda 13.30 hod.

Veková skupina: žiaci ZŠ do 6 do 14

Vybavenie na krúžok: prezutie do telocvični a športové oblečenie

Kontakt: 0918060616

 

–              Športové hry, súťaže, prechádzky

–              Nielen pre športovcov

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email