Príde k nám Mikuláš 2023

Príde k nám Mikuláš.

                     V ten kúzelný večer 5. decembra 2023 sa obloha nad mestom Nová Baňa zahalila do vánku tajomstva a očakávania. Svetielka v detských očkách žiarili v očakávaní výnimočnej udalosti – príchodu Svätého Mikuláša. A nie len on sám kráčal hore mestom, ale v sprievode nadpozemskej bytosti – Dobroty Anjelskej a deťmi z Centra voľného času Nová Baňa.  Detský smiech a kroky, ktoré sa nevedeli dočkať svojho milovaného Mikuláša, napĺňali námestie mesta. V Radničnom parku, kde sa konala slávnostná udalosť, sa zhromaždili ľudia všetkých vekových kategórií, aby privítali Mikuláša a jeho nebeský sprievod. Zlota Pekelná sa im v tom čase prihovorila s nádejou, že ich oklame. Vraj Mikuláš nepríde, lebo neposlúchali. Svätý Mikuláš, v celej svojej dôstojnosti, vošiel do parku spolu s Dobrotou a zvítali sa so Zlotou. Ich prítomnosť vzbudila dojem neskutočnej harmónie medzi svetlom a tmou, medzi dobrom a zlom. Po vstúpení Mikuláša na pódium nasledovalo slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka. Tento okamih priniesol svetlo nielen do srdiečok detí, ale aj všetkých ľudí, zdôrazňujúc význam jednoty a radosti v sviatočnom období. Vystúpenia tanečných krúžkov Centra voľného času, Novobanských mažoretiek, tanečnej prípravky Lienky a tanečnej skupiny Lentilky potešili všetkých divákov. Tanečný súbor Zuzana prekvapil svojim energickým vystúpením v štýle Hip hop, čím dokázal, že tanec je jazykom, ktorý dokáže spojiť ľudí všetkých štýlov. Osobitne sa prihovoril DFS Novobanček so svojím adventným pásmom Betlehemci a priblížil posolstvo Vianoc. Pre každé dieťa mal sv. Mikuláš pripravenú sladkú odmenu, ktorá ich potešila. V závere tejto krásnej udalosti vyjadrila Dobrota Anjelska poďakovanie deťom za ich krásne vystúpenie a pedagógom Tatiane Polcovej a Tatiane Lachkej za ich prípravu. Popriala 65 ročnému CVČ v Novej Bani ešte veľa takých šikovných detí, spokojných rodičov a krásnych akcií. Celá udalosť zanechala v srdciach všetkých prítomných nezabudnuteľný zážitok a potvrdila, že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale aj o zdieľaní radosti a lásky. Svätý Mikuláš a jeho sprievod nechali v Novej Bani svetlo vianočnej nádeje a radosti, ktoré bude svietiť v srdciach ľudí ešte dlho po tomto kúzelnom večeri. Spoločne ešte navštívili a potešili malých i veľkých obyvateľov na Bukovine, kde im priniesli sladkosť a rozsvietili vianočný stromček. Za CVČ by som sa  rada vyjadrila vďaku mestu Nová Baňa za prejavenú dôveru. Mestskej polícií, Technickým službám, Helke Lacovej, Dagmar Lachkej a rodičom našich detí za podporu pri organizácii takéhoto magického podujatia. Jurajovi Kološtovi, Kristíne Lachkej a Zuzane Polcovej za profesionálny herecký výkon.

Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email