Prázdniny 2023 v CVČ

Zatiaľ, čo vy ste v práci, my sa o vaše deti postaráme

          Ani sa mi nechce veriť, že je to už  22. leto, kedy sme v Centre voľného času zorganizovali náš prvý prímestský tábor. V roku 2001 sa začala písať história denných táborov, ktoré svojim pomenovaním prezrádzali náplň celotýždenných aktivít. Tento model letných prázdnin  zastupuje rodičov, ktorí vedia, že ich dieťa bude tráviť voľný čas zmysluplne. Ešte aj po dvoch desaťročiach máme v živej pamäti tváričky našich prvých táborníkov, a tiež to, ako sa im nechcelo ísť s rodičmi domov. A to rozhodlo

Dnes sme v pozícií stálej detskej organizácie, ktorá sa stará o deti v letných mesiacoch s veľkým záujmom zo strany širokej verejnosti. Prednosť dávame našim krúžkarom. Sú to deti, ktoré si poznáme a oni poznajú nás. Celý rok sa spolu stretávame, učíme, hráme a tvoríme. Pracujeme ako jedna rodina, čo je cítiť na komunikácií a atmosfére. K tomu je potrebné spomenúť náš starostlivo vybraný personál stálych zamestnancov a animátorov.

           Aj tento rok sme ponúkli osvedčené tábory pre deti, ktoré boli doplnené o nové nápady a hry. V Rozprávkove, Fantázii a Športovom tábore I. a II. sa ukrývali bohaté programy so zameraním na vekovú kategóriu a schopnosti detí.

          Tábory Rozprávkovo a Fantázia sme tematicky zamerali na rozvoj komunikačných schopností detí. Vďaka rozprávkovým príbehom sa deti každý deň ocitli v novej rozprávke a stali sa súčasťou fantastického príbehu. Stretli sa s rozprávkovými bytosťami, s ktorými súťažili, hrali sa, tancovali, spievali a učili sa novým veciam. Vytvárali sme si táborové pravidlá, kúpali sa v termálnom kúpalisku vo Vyhniach, menili sme sa na šašov, hrali sa táborové hry, vyrábali batikované tričká. Svoje schopnosti si deti vyskúšali v táborovom viacboji a jazde na koníkoch v jazdeckej škole Bery. Pán Štrba nás bezpečne odviezol do Banskej Bystrice, kde sme si pozreli rozprávku Živly – Elementy. Záver rozprávkového tábora sme prežili v Centre prípravou rozprávkového bálu – občerstvenie, kostýmy, tanec a zábava. O dobré obedy sa postaral pán Ivana Lachký. Deti boli chválené, odmenené zmrzlinou, smotanovým dezertom a darčekmi. Vo fantázii bolo fantasticky.

Športové tábory I. a II. spestrili dva prázdninové týždne vašim deťom, ktoré boli plné športu, zábavy a nových vedomostí o zdravom životnom štýle podané formou pútavých a hravých aktivít. Tábor bol vedený skúsenými trénermi a pedagógmi. Program bol odštartovaný turistikou z Kostivrchu. V rámci tohto dňa sa deti učili starostlivosti o koníky a aj si zajazdili. Pravidelné rozcvičky a tréningy striedali športové súťaže. Výlety boli zamerané na relax formou kúpania vo Vyhniach a návštevou Cinemaxu a VŠC Dukle v Banskej Bystrici. Záver oboch táborov sme vyhodnotili v rekreačnom stredisku Tajch, kde sme strávili plné tri dni na čerstvom vzduch a neodradilo nás ani nepriaznivé počasie.                                                                                                                                                 

            Letné prímestské tábory hodnotíme pozitívne. Ciele a úlohy stanovené na začiatku boli splnené. Poďakovanie patrí našim partnerom – Mestu Nová Baňa, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Radničnej vinárni Ivana Lachkého, Bufetu Tajch, Motocamp Tajch, Jazdeckej škole Bery, autobusovej doprave p. Štrba.

            Tešíme sa na Vás, milé deti, v septembri v CVČ, aby sme mohli spoločne odštartovať nový školský rok 2023/2024.                                               

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email