POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ OD 10.1.2022

Záujmové útvary

  • budú prebiehať v CVČ od 10.1.2022 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR, ROZVRH HODÍN TU:  ROZVRH-HODÍN-2021-2022
  • v prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa,
  • členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti, tlačivo bezpríznakovosti nájdete aj tu: bezpriznakovost_ziaka v prípade príchodu na záujmový útvar bez vyhlásenia o bezpríznakovosti bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa bude izolované v miestnosti na to určenej,
  • zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška.
  • Návštevník školského zariadenia môže vstúpiť so súhlasom pedagogického zamestnanca a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením bezpríznakovosti návštevníka“, stiahnete tu: bezpriznakovost_navstevnika

Po príchode na záujmový útvar je pedagogický zamestnanec povinný s členmi absolvovať dezinfekciu rúk. Na utieranie rúk sa použijú jednorazové papierové utierky (nie vlastný uterák).

Pri výskyte vírusu covid 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní zástupcovia detí v danom ZÚ.

 

 

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email