OZNAM

 

 

Od 15.11.2021 je okres Žarnovica v čiernej farbe ( III. stupeň ohrozenia ), čo znamená, že podľa školského semaforu je obmedzená prezenčná činnosť aktivít CVČ.

  • Individuálne a dištančné záujmové útvary budú v skrátenej forme.
  • K dištančnej forme bude dieťa k pripojeniu potrebovať Gmail účet, link pred začatím pošle vedúci krúžku na emailovú adresu rodiča (alebo dieťaťa).
  • Dieťa si na individuálne stretnutie musí priniesť tlačivo Bezpríznakovosti.

ŠPOROVÉ záujmové útvary:

Stanovenie času na individuálny tréning volajte trénerovi J. Kološtovi 0918060616.

Pondelok: STOLNÝ TENIS – individuálny tréning v sále CVČ

Utorok:     STRELECKÝ – individuálny tréning za budovou CVČ

Streda:      CROSSFIT – dištančne 14.00 hodine

Štvrtok:    ATLETIKA – individuálny tréning na ihrisku ZŠ J. Zemana

Piatok:      JAZDECKÝ – individuálny tréning Kostivrch

Nedeľa:     PLAVECKÝ – pozastavený (v prípade záujmu otužovania v nedeľu o 14.00 

                                           hodine na Tajchu )

 

KULTÚRA a SPOLOČENSKO-VEDNÉ záujmové útvary:

Pondelok: HRNČIARSKY – individuálne v CVČ, volať 0911932090

                 DIELNIČKA – individuálne v CVČ, volať 0907858255

                 VČELÁRSKY – zatiaľ pozastavený

Utorok:    MAŽORETKY – individuálne a dištančne 14.15 hodine, volať 0911932090

                TP LIENKY – MŠ Kolibská – pokračuje

Streda:     NOVOBANČEK – ešte upresníme

Štvrtok:   TS ZUZANA ml –  individuálne a dištančne o 14,15 hodine, volať 0911932090

                TS LENTILKY – dištančne o 15.30 hodine, volať 0907858255

                LEGO I. – individuálne v CVČ, volať 0907858255

                ŠACHOVÝ – zatiaľ pozastavený

Piatok:     LEGO II. – individuálne v CVČ, volať 0907858255

                TS ZUZANA st. – individuálne v CVČ, volať 0907858255

ŽIADAME rodičov, aby nám DEŇ VOPRED nahlásili prípadnú NEÚČASŤ svojho dieťaťa na krúžku SMS správou na číslo vedúceho záujmového útvaru.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email