Mikulášsky týždeň v CVČ

Mikulášske plávanie 3.12.2022 (v sobotu)

o 14.00 hod. na Tajchu, prezentácia v bufete pri vode o 13.30 hod.

Stretnutie s Mikulášom 4.12.2022 (v nedeľu)

v sále CVČ o 16.00 hod.

5.12.2022 Anjelská tvorivá dielňa

b CVČ o 14.00 hod.

6.12. 2022 Čertovská strelnica

v telocvični ZŠ sv. Alžbety o 14.00 hod.

7.12.2022 Mikulášske pečenie

v CVČ o 14. 00 hod.

8.12.2022 Zdravý pohyb s Mikulášom

v CVČ o 14.00 hod. a telocvični ZŠ J. Zemana 15.30 hod.

9.12.2022 Adventný kvíz

v CVČ o 14.00 hod.

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email