Mestská cyklistická súťaž 2022

V Sobotu 23. apríla 2022 v areáli Banského dvora na novobanskom Tajchu, Centrum Voľného času v spolupráci s mestom Nová Baňa usporiadali dva roky odkladanú mestskú cyklistickú súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 55 pretekárov prevažne z Novej Bane a blízkeho okolia (Rudno nad Hronom, Hrabičov), ale aj z Levíc a Partizánskeho. Súťažilo sa v šiestich kategóriách, pričom dievčatá aj chlapci boli vyhodnocovaný zvlášť. Náročnosť tratí bola prispôsobená schopnostiam a veku v jednotlivých kategóriách.
-V kategórii Baby dievčatá 2018 a mladší sa na prvom mieste umiestnila Nina Horniaková, druhá skončila Lea Vlčková a tretia Dáša Horniaková
Baby chlapci 2018 a mladší sa na prvom mieste umiestnil Filip Kováčik, druhý skončil Artur Dirnbach a tretí Patrik Herko
-V kategórii Mikro dievčatá 2016-2017 skončila prvá Natália Rudzanová, druhá Laura Vlčková a tretia Anna Gregorová.
Mikro chlapci 2016-2017 skončil prvý Juraj Zavadil, druhý Bruno Čierny a tretí Sebastián Rumanko
-V kategórii Mili dievčatá 2014-2015 došiela do cieľa ako prvá Bibiana Čierna, druhá Nina Katinová a tretia Melisa Tomová.
Mili clapci 2014-2015 došiel do cieľa ako prvý Lukáš Valachovič, druhý Samuel Hudec a tretí Marko Tužinský.
– V kategórii Mini dievčatá 2012-2013 zlato vyhrala Nela Katinová, druhá skončila
Simona Svetíková a tretia Petra Jezberová.
Mini chlapci 2012-2013 zlato vyhral Tomáš Budinský, druhý skončil Samuel Debnár a tretí Maxo Hrnčiar.
-V kategórii Mladšie žiačky 2010-2011 sa do súťaže prihlásila Simona Beňová, ktorá štartovala spolu s chlapcami
Mladší žiaci 2010-2011 prvý skončil Filip Jezbera, druhý skončil Tomáš Šmondrk a tretí Matúš Víglaský
-V kategórii Starší žiaci 2008-2009 sa súťaže zúčastnili len traja pretekári a do cieľa došli v poradí Jakub Kopernický, Filip Valachovič a Martin Svetík.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať hlavne rodičom zato, že svoje deti vedú k športu a že ich priviedli na túto súťaž. Ďalej chcem poďakovať mestu Nová Baňa, Vojšín športu, Cyklošportu NB, záchranárovi Petrovi Tomčánimu, svojim kolegyniam z CVČ Táni, Hele, Anke a Tatiane. V neposlednom rade aj dobrovoľníkom Braňovi Katinovi, Dominikovi Budinskému, Michalovi Horniakovi a Maríne Malinovej za pomoc pri organizácii. Do budúcna plánujeme organizovať detské preteky 23.júla 2022 v meste, ktoré budú súčasťou veľkých medzinárodných pretekov V4. Bližšie informácie včas zverejníme na webe mesta a centra voľného času. Tešíme sa na vašu účasť aj na tomto preteku.
Športu zdar Mgr. Juraj Kološta
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email