Mestská cyklistická súťaž 2016

Mestská cyklistická súťaž Nová Baňa

Plánovaná mestská cyklistická súťaž s postupom na detskú tour Petra Sagana, ktorá sa mala uskutočniť  9. apríla 2016, sa pre nepriaznivé  poveternostné podmienky a hustý dážď presunula na sobotu 23. apríla. Napriek možnosti ďalšieho postupu sa jej zúčastnilo 48 pretekárov prevažne z Novej Bane. Súťažiť prišli i deti z Banskej Bystrice či Bratislavy.  Súťažilo sa v šiestich kategóriách.  Baby – rok narodenia 2012 a mladší, mikro – rok narodenia 2010 a 2011, mili – rok narodenia 2008 a 2009, mini – rok narodenia 2006 a 2007, mladší žiaci – rok narodenia 2004 a 2005, starší žiaci – rok narodenia 2002 a 2003. Náročnosť tratí bola prispôsobená  schopnostiam a veku jednotlivých kategórií. A tu sú výsledky:

kategória Baby: 1. Jerguš Budinský; 2. Nela Katinová; 3. Amálka Jakubovová

kategória Mikro: 1. Filip Jezbera; 2. Timur Brieška; 3. Ema Hromádková

kategória Mili: 1. Martin Žembery; 2. Filip Valachovič; 3. Soňa Budovcová

kategórii Mini: 1. Žaneta Gajdošová; 2. Filip Oklápek; 3. Tobias Kováč

kategória mladší žiaci: 1. Gabriel Debnár; Lucia Pajerská; Erik Udička

kategórii starší žiaci: 1. Ľuboš Krlička; 2. Mário Brieška; 3. Lukáš Pajerský

Touto cestou vyslovujem poďakovanie rodičom, že svoje deti vedú k športu, mestu Nová Baňa, Technickým službám mesta Nová Baňa, záchranárom Petrovi Tomčánimu a Ivete Šurianskej, svojim kolegyniam  z CVČ a v neposlednom rade aj dobrovoľníkom Braňovi Katinovi, Dominikovi Budinskému, Peťovi Rumankovi a Miriam Kašubovej za pomoc pri organizácii. Do  budúcna vychytáme nedostatky a budeme sa snažiť dotiahnuť na Novú Baňu samotnú  Detskú Tour Petra Sagana, pretože prekrásne  okolie Novej Bane a rekreačnej oblasti Tajch má pretekárom čo ponúknuť. Tešíme sa na ďalšiu súťaž. Športu zdar!

Mgr. Juraj Kološta

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email