Mestská cyklistická súťaž 2016

Mestská cyklistická súťaž Nová Baňa

Plánovaná mestská cyklistická súťaž s postupom na detskú tour Petra Sagana, ktorá sa mala uskutočniť  9. apríla 2016, sa pre nepriaznivé  poveternostné podmienky a hustý dážď presunula na sobotu 23. apríla. Napriek možnosti ďalšieho postupu sa jej zúčastnilo 48 pretekárov prevažne z Novej Bane. Súťažiť prišli i deti z Banskej Bystrice či Bratislavy.  Súťažilo sa v šiestich kategóriách.  Baby – rok narodenia 2012 a mladší, mikro – rok narodenia 2010 a 2011, mili – rok narodenia 2008 a 2009, mini – rok narodenia 2006 a 2007, mladší žiaci – rok narodenia 2004 a 2005, starší žiaci – rok narodenia 2002 a 2003. Náročnosť tratí bola prispôsobená  schopnostiam a veku jednotlivých kategórií. A tu sú výsledky:

kategória Baby: 1. Jerguš Budinský; 2. Nela Katinová; 3. Amálka Jakubovová

kategória Mikro: 1. Filip Jezbera; 2. Timur Brieška; 3. Ema Hromádková

kategória Mili: 1. Martin Žembery; 2. Filip Valachovič; 3. Soňa Budovcová

kategórii Mini: 1. Žaneta Gajdošová; 2. Filip Oklápek; 3. Tobias Kováč

kategória mladší žiaci: 1. Gabriel Debnár; Lucia Pajerská; Erik Udička

kategórii starší žiaci: 1. Ľuboš Krlička; 2. Mário Brieška; 3. Lukáš Pajerský

Touto cestou vyslovujem poďakovanie rodičom, že svoje deti vedú k športu, mestu Nová Baňa, Technickým službám mesta Nová Baňa, záchranárom Petrovi Tomčánimu a Ivete Šurianskej, svojim kolegyniam  z CVČ a v neposlednom rade aj dobrovoľníkom Braňovi Katinovi, Dominikovi Budinskému, Peťovi Rumankovi a Miriam Kašubovej za pomoc pri organizácii. Do  budúcna vychytáme nedostatky a budeme sa snažiť dotiahnuť na Novú Baňu samotnú  Detskú Tour Petra Sagana, pretože prekrásne  okolie Novej Bane a rekreačnej oblasti Tajch má pretekárom čo ponúknuť. Tešíme sa na ďalšiu súťaž. Športu zdar!

Mgr. Juraj Kološta

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email