Keramický

Vedúci: PaedDr. Tatiana Polcová

Stručný obsah: hlina je relax

Cena na 1.a 2. polrok: 14€ + 24€  

Miesto konania: dielňa CVČ

Deň a čas: pondelok 13.00 hod. a 14.15 hod.

Veková skupina: deti a študenti do 7

Vybavenie na krúžok: oblečenie vhodné na prácu z hlinou

Kontakt: 0911932090

Keramický krúžok funguje vo Centre voľného času už vyše desať rokov. Pomocou viacerých techník – točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie voľnou rukou, odlievanie do foriem, zatláčanie a iné, formujeme rôznorodé keramické výrobky. Dielňu máme vybavenú pecou, kde sa surové a naglazované výrobky vypaľujú.  Pracuje sa hravou, nenútenou, ale obyčajne tematickou formou. V rámci materiálov sa používa keramická hlina, glazúry, odlievacia hlina a keramické nálepky. Niekedy si hotový výrobok vyžaduje aj trojnásobný výpal.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email