Keramika

Pedagóg: PaedDr. Tatiana Polcová

Čas a deň: Pondelok o 13.30 hod.

Keramický krúžok funguje vo Centre voľného času už desať rokov. Pomocou viacerých techník – točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie voľnou rukou, odlievanie do foriem, zatláčanie a iné, formujeme rôznorodé keramické výrobky. Dielňu máme vybavenú pecou, kde sa vypálené a naglazované výrobky vypaľujú.  Pracuje sa hravou, nenútenou, ale obyčajne tematickou formou. V rámci materiálov sa používa keramická hlina, glazúry, odlievacia hlina a keramické nálepky. Niekedy si hotový výrobok vyžaduje aj trojnásobný výpal.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email