Hviezdoslavov Kubín 67. ročník

Centrum voľného času Nová Baňa Vás prosí o zaslanie prihlášok na pripravovaný 67. ročník obvodného alebo okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Predpokladaný dátum obvodného alebo okresného kola bude koncom mája, alebo až začiatkom  júna. Dátum a akou formou sa bude konať obvodné, alebo okresné kolo Vám spresníme podľa počtu prihlásených a na základe pandemických opatrení.

Organizačné pokyny:

Účastníci: do obvodného /okresného kola postupujú víťazi školského kola umiestnení na 1. a 3. mieste. 

Súťažné kategórie jednotlivcov:  I. kategória – žiaci 2. – 4. triedy ZŠ, vek 7 – 10  rokov
                                                          II. kategória – žiaci 5. – 6. triedy ZŠ, vek 10 – 12 rokov         

                                                         III. kategória – žiaci 7. – 9. triedy ZŠ, 12 – 15 rokov

Termín zaslania prihlášky do obvodného kola: najneskôr do 23.04.2021 (do CVČ Nová Baňa) na emailovú adresu: tatiana.polcova@gmail.com

Podmienky účasti v súťaži:

1. Podmienkou účasti jednotlivcov je vyplnená a zaslaná elektronická prihláška na Národné osvetové centrum (o tomto postupe vás budeme ešte informovať) + naskenovaný text. 

2. Vyplnenú hromadnú prihlášku: názov školy, mená postupujúcich recitátorov, meno pedagóga za školu do poroty, pečiatka školy a podpis riaditeľa.  

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email