Hviezdoslavov Kubín 63. ročník

Centrum voľného času Nová Baňa Vás pozýva na obvodné  kolo súťaže v prednese poézie a prózy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. 3. 2017 – próza, poézia.

Organizačné pokyny:

Miesto konania:  Centrum voľného času, Ul. Bernolákova 30, Nová Baňa.

Čas:  8.00 hod. – prezentácia , 8.15 hod. – zahájenie súťaže

Účastníci:  do obvodného kola postupujú víťazi školského kola umiestnení na 1. a 2. mieste. 

Súťažné kategórie jednotlivcov: 

I. kategória – žiaci 2. – 4. triedy základných škôl
II. kategória – žiaci 5. – 6. triedy ZŠ a I.  ročníka osemročných gymnázií
III. kategória – žiaci 7. – 9. triedy ZŠ a II. – IV. ročníka osemročných gymnázií

Termín zaslania prihlášky do obvodného kola: najneskôr do 13.03.2017 (do CVČ Nová Baňa)

Podmienky účasti v súťaži: 

Zaslanie prihlášky do obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína (príloha).

Podmienkou účasti jednotlivcov je predloženie textu prednesu s uvedením autora, Evidenčného listu recitátora (príloha).

Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku nastúpiť

do regionálnej, resp. obvodnej súťaže, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu; teda vždy o jedno    

nižšie organizačné kolo súťaže. V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú súťaž

v základných kolách.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email