Hviezdoslavov Kubín 59. ročník + výsledková listina

Hviezdoslavov Kubín – 59. ročník,

Hviezdoslavov Kubín je súťažná  prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy detských recitátorov. Obvodné kolo sa uskutočnilo dňa  21. marca 2013 v priestoroch ZUŠ v Novej Bani. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave a jeho organizátorom pre novobanský obvod je Centrum voľného času v Novej Bani. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít v školách a na kultúrnych podujatiach. Obvodnej  súťaže sa zúčastnilo 47 recitátorov zo škôl ako ZŠ J. Zemana v Novej Bani, ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZŠ s MŠ Hronský Beňadik, ZŠ s MŠ Veľká Lehota, ZŠ s MŠ Malá Lehota a Gymnázium Fr. Švantnera v Novej Bani. Odborná porota v zložení: próza – predseda Mgr. Radoslav Mádel, členovia: Mgr. Dana Bušková, Mgr. Stanislava Polcová, poézia – predseda Mgr. Kmecová Elena, členovia: Mgr. Karnasová Maria, Mgr. Vandlíková Mária mala skutočne veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov jednotlivých súťažných kategórií, ktorí postupujú na okresné kolo súťaže do Žarnovice.

  1. 1.      kategória:    Poézia                                                                      Próza
1 Zuzana Valentovičová ZŠ s MŠ Brehy 1 Nikol Garajová ZŠ s MŠ V. Lehota
2 Monika Varholíková ZŠ s MŠ T. Breznica 2 Hanka Mániková ZŠ s MŠ V. Lehota
3 Viktória Forgáčová ZŠ S MŠ T. Breznica 3 Agáta Abrahámová ZŠ sv. Alžbety N. Baňa

 

  1. 2.      kategória:      Poézia                                                                      Próza
1 Dárius Škadra ZŠ s MŠ T. Breznica 1 Natália Molnárová Gym. Fr. Švantnera N. Baňa
2 Ema Štullerová ZŠ sv. Alžbety N. Baňa 2 Vanessa Šabíková ZŠ s MŠ Hr. Beňadik
3 Vanesa Ondrejková ZŠ s MŠ Brehy 3 Mária Kuťková ZŠ s MŠ M. Lehota

 

  1. 3.      kategória:        Poézia                                                                      Próza
1 Viktória Medveďová ZŠ J. Zemana N. Baňa 1 Karin Tužinská Gym. Fr. Švantnera N. Baňa
2 Bronislava Búryová ZŠ J. Zemana N. Baňa 2 Zuzana Polcová ZŠ J. Zemana Nová Baňa
3 Timea Vozárová ZŠ J. Zemana N. Baňa 3 Michal Ďurovič ZŠ J. Zemana Nová Baňa

 

 Ďalšia možnosť postupu je krajské a celoslovenské kolo a medzinárodná súťaž recitácie v Čechách. Víťazom srdečne gratulujeme.

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email