Hviezdoslavov Kubín 57. ročník + výsledková listina

Hviezdoslavov Kubín – 57. ročník v Centre voľného času

Bez pevnej vôle neexistujú veľké talenty. Každý rok sa na počesť slávneho básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országa Hviezdoslava konajú po celom Slovensku recitačné súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy. Organizátor je Centrum voľného času v Novej Bani. Aj takouto cestou napomáhame rozvíjať záujem a nadanie všetkých amatérskych milovníkov prednesu a interpretov literatúry. Obvodné kola sa konalo 11. 3. 2011 sa zúčastnilo sa ho 57. recitátorov. Literárne sily si v ňom merali žiaci 7 základných škôl v obvode Nová Baňa a študenti gymnázia Fr. Švantnera v Novej Bani. Súťažilo sa v troch kategóriách. Víťazmi sa stali:

1. kategória:      Poézia                                                              Próza

  1. Ema Štullerová –ZŠ sv. Alžbety N. Baňa                1.Paulína Abrahámová–ZŠ sv. Alžbety N.B.
  2. Vanesa Ondrejková – ZŠ s MŠ Brehy                      2. Stela Sarvašová – ZŠ J. Zemana N. B.
  3. Henrieta Bakošová – ZŠ sv. Alžbety N. Baňa          3. Liana Adamcová – ZŠ s MŠ Brehy

 

2. kategória:        

  1. Monika Medveďová-ZŠ J. Zemana N.Baňa            1.Timea Pláchyová–ZŠ J. Zemana N. Baňa
  2. Terézia Štrbová – gym. Fr. Švantnera N.B.            2.Karin Tužinská–gym. Fr. Švantnera N.B.
  3. Ema Grunermelová – gym. Fr. Švantnera N. B.    3.Tomáš Tužinský–gym. Fr. Švantnera N.B.

 

3. kategória:

1.: Marian Kokavec – ZŠ s MŠ Brehy                                  1.Jakub Dunko – ZŠ s MŠ Veľ. Lehota

2.: Samuel Šuhajda – ZŠ sv. Alžbety N.B.                          2.:Martina Volentierová–gym. Fr. Švantnera N. B.

3.: Nina Ľuptáková – ZŠ J. Zemana N. B.                          3.:Terézia Patíková – gym. Fr. Švantnera N. B.

                                                                                                          Zuzana Holá – ZŠ sv. Alžbety N. B.

 

Odborná porota:

 Poézia:  Mgr. Sidónoia Kureková                   Próza: Mgr. Kmecová Elena  

                Mgr. Vandlíková Mária                                   Mgr. Mošková Dana

                Mgr. Mišurová Katarína                                 Mgr. Závalcová Ivana

Najlepší recitátori postupujú do okresného kola konajúceho sa v Žarnovici dňa 23. 3. 2011. Ďalšia možnosť postupu je krajské a celoslovenské kolo a medzinárodná súťaž recitácie v Čechách.

                                          

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email