Hviezdoslavov Kubín 2024 – obvodné kolo

Vo štvrtok 29. februára 2024 sa v Centre voľného času Nová Bani konalo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Táto udalosť prilákala množstvo mladých talentovaných recitátorov zo siedmich základných škôl v obvode mesta Nová Baňa. Školy, ktoré sa zúčastnili obvodného kola: ZŠ J. Zemana Nová Baňa, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZŠ s MŠ Hronský Beňadik, ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ s MŠ Veľká Lehota. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Porota bola zložená zo skúsených pani učiteliek v tejto oblasti. Kritériá ako interpretácia, výber básní, ale aj schopnosť prenášať emócie prostredníctvom slova, boli kľúčovými faktormi pri rozhodovaní. Mala náročnú úlohu vybrať víťazov, ktorý náš obvod budú reprezentovať v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín – 70 ročník. To sa uskutoční 27. marca 2024 v CVČ Nová Baňa.
Víťazi okresného kola:
POÉZIA:
I.kategória
1. miesto – Jakub Jurášik (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
2. miesto – Ján Škvarka ( ZS s MŠ Brehy)
3. miesto – Hana Forgáčová (ZŠ s MŠ Tekovská Breznica)
II.kategória
1. miesto – Katarína Drgoňová (ZŠ J. Zemana Nová Baňa)
2. miesto – Klára Gregorová (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
3. miesto – Nela Katinová (ZŠ J. Zemana Nová Baňa)
III.kategória
1. miesto – Patrik Zima (ZŠ s MŠ Tekovská Breznica)
2. miesto – Tamara Valentovičová (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
3. miesto – Alexandra Tóthová (ZŠ s MŠ Malá Lehota)
PRÓZA:
1.kategória
1. miesto – Karolína Číková (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
2. miesto – Ema Abrahámová (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
3. miesto – Daniela Zigová (ZŠ J. Zemana Nová Baňa)
Peter Baník (ZŠ J. Zemana Nová Baňa)
2.kategória
1. miesto – Laura Wolfová Uka (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
2. miesto – Svätoslav Budinský (ZŠ J. Zemana Nová Baňa)
3. miesto – Barbora Mučková (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
3.kategória
1. miesto – Zuzana Jančoková (ZŠ J. Zemana Nová Baňa)
2. miesto – Natália Paučeková (ZŠ sv. Alžbeta Nová Baňa)
3. miesto – Bibiána Kureková ( ZS s MŠ Brehy)
– Z minuloročného regionálneho kola automaticky postupuje do okresného kola Dávid Krčmárik (ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa)
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa

šablóna plagát Hviezdoslav 2023
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email