Geografická olympiáda 2024 – okresné kolo

52. ročník Geografickej olympiády kategória G, F, E
Dňa 12.3.2024 sa konal 52. ročník okresného kola Geografickej olympiády v kategórii G, F, E (žiaci 5., 6.-7. a 8. – 9. ročníka ZŠ ).
Okresného kola sa zúčastnilo 49 žiakov z deviatich škôl okresu Žarnovica. A to ZŠ J. Zemana Nová Baňa, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ s MŠ Veľká Lehota, ZŠ s MŠ Hronský Beňadik, ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov, ZŠ F. Kráľa Žarnovica a ZŠ A. Kmeťa Žarnovica. Súťaž pozostávala z riešenia monotematickej a teoretickej časti, poznania miestnej krajiny a praktickej časti. Do krajského kola postupujú prví traja z kategórie E a F.
Kategória: G
1. Zuzana Blahová ZŠ J. Zemana Nová Baňa
2. Júlia Majerčíková ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica
3. Filip Fidermák ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
Kategória: F
1. Šimon Brodziansky ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. Matej Bratko ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
3. Michal Holý ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
Kategória: E
1. Dávid Krčmárik ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. Andrea Mladoňová ZŠ F. Kráľa Žarnovica
3. Ronald Repiský ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov
Mgr. Juraj Kološta
 
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email