Dramatický – ROZPRÁVKOVO

Pedagóg: PaedDr. Tatiana Polcová

Stručný obsah: spolu sa zmeníme na princeznú, zbojníka, či inú bytosť…

Cena na 1. a 2. polrok: 16€ a 24€

Miesto konania: CVČ

Deň a čas: piatok 13.30 hod.

Veková skupina:

Vybavenie na krúžok: pohodlné oblečenie, prezuvky

Program krúžku je zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. Na javisku CVČ budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent. Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a búdu sa samé podieľať na príprave kulís. Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru.  Deti sa v divadle počas krúžku nielen dobre zabavia, ale postupne sa učia zvládnuť základy rétoriky, osvoja si techniky ako ovládať trému a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí. Zvládnutie divadelného krúžku, odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústredenia, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email