Darujete nám 2% z dane za rok 2022

Vyhlásenie 2% pravé

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú Centrum voľného času Nová Baňa a darujú nám 2 % svojich daní. Finančné prostriedky sú využívané na prácu jednotlivých krúžkov, klubov a príležitostnú činnosť pre širokú verejnosť.

Občianske združenie pri CVČ – CENTRÁČIK

Banka:  Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK6109000000005029461321

IČO: 42299551

DIČ: 2023524481

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email