Chemická olympiáda 2024 – okresné kolo

60. ročník Chemickej olympiády v kategória D.
Dňa 14.3.2024 sa uskutočnil 60. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D.
Okresného kola sa zúčastnili nasledovné školy: ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica. Súťaž pozostávala z riešenia teoretických a praktických úloh . Zo školského kola sa do okresného kola prebojovalo celkovo 10 žiakov.
Okresná komisia bola v zložení: predseda – Mgr. Tatiana Holubová
členky – PaedDr. Monika Solčanová, Ing. Dana Strihovská
Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné :
1.miesto: Adam Bakoš, ZŠ Fr. Krála Žarnovica
2.miesto: Simona Krličková, ZŠ Fr. Krála Žarnovica
3.miesto: Natália Paučeková, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
Prví traja boli ocenení diplomom a knihou. Prví dvaja postupujú do krajského kola. Žiakom gratulujeme a postupujúcim želáme veľa úspechov vo vyššom kole. Poďakovanie patrí ZŠ Jána Zemana za poskytnutie priestorov a pomoc pri technickom zabezpečení olympiády.
Tatiana Lachká

šablóna chemická olympiáda 2024
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email