Centráci rodičom a mestu 2023 „Olympiáda“

Centráci rodičom a mestu „Centrácka olympiáda“Centrum voľného času v Novej Bani je školské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Člení sa podľa záujmových oblastí na oddelenia a útvary. Vie poskytnúť metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase školám, združeniam a osobám, ktoré o ňu požiadajú. Usmerňuje rozvoj záujmov detí, utvára podmienky na zdokonaľovanie zručností, formuje návyky zmysluplného využívania voľného času a rozvíja talenty. Okrem umeleckých, športových súťaží zabezpečuje predmetové olympiády pre školy z nášho okresu. Cez prázdniny zabezpečuje relaxačnú činnosť v podobe táborov a výletov. Bude tomu aj tento rok počas letných prázdnin v prímestských táboroch. Pod názvom príležitostná činnosti organizujeme podujatia nielen pre deti CVČ, ale pre všetky z nášho mesta a ich rodičov.
Podujatie 2. júna 2023 plné hier, zábavy a tanca. Tak vyzeralo stretnutie detí, rodičov a priateľov vo dvore Centra voľného času Nová Baňa. Program podujatia Centráci rodičom a mestu pod názvom „Centrácka olympiáda.“ bol opäť bohatý. Športový ceremoniál otvorili športovci a tanečníci CVČ slávnostným nástupom. Prečítali sa sľuby za rozhodcov a súťažiace deti. Po úvodnej časti sa rodičia tešili z tanečných vystúpení svojich detí v DFS Novobanček, TS Zuzana, TS Lentilky a tanečnej prípravky Lienky v štýle moderného a folklórneho tanca. Novobanské mažoretky ako prvé zahájili celý program slávnostnou choreografiou. A potom to začalo. Súťažilo sa v ôsmich disciplínach. Deti na každom stanovisku boli odmenené farebnou pečiatkou. Tú vymenili za čokoládovú medailu za prvé miesto, lebo všetci boli víťazi. Hádzali na ciel, liezli po lane, skákali vo vreci, chodili na chodúľoch, kreslili na chodník, navliekali korálky, behali cez prekážkovú dráhu a tancovali spoločný letný tanec s dievčatami s TS Zuzana. V závere sme medzi nami privítali Klauna Adyna, pri ktorom sme sa dosýta zasmiali. Toto krásne podujatie by sa neobišlo bez pomoci našich rodičov a partnerov. Ďakujeme za pomoc mestu Nová Baňa, Technickým službám, p. Bachanovi, rodičom Stanke, Magde, Jurajovi, Táni, Majke, Eliške, Alenke, Petrovi, Milanovi, Rasťovi a mladým dobrovoľníkom Šimonovi, Emke a Monike. Na všetky deti sa už teraz tešíme v letných táboroch, kde si spolu užijeme slnko, hry, kamarátov a nové zážitky.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email