Centráci rodičom a mestu 2022

Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo dňa 27. mája 2022 úspešnú a obľúbenú  akciu Centráci rodičom a mestu. Tentokrát sme oslavovali 20. okrúhliny DFS Novobanček. Dvor CVČ sa krátko pred pol piatou postupne zaplnil rodičmi, príbuznými a priateľmi Centra voľného času. Vystupujúce deti už netrpezlivo čakali prezlečené v sále na svoju veľkú  príležitosť odprezentovať svoj talent, aby ich blízki mohli vidieť, čomu sa venovali počas celého školského roka v rámci voľného času v záujmových krúžkoch. Prestávku sme mali dvojročnú, no o to viac sme sa tešili na vystúpenie. Potešili sme sa vzácnym hosťom, zástupcom mesta, škôl i mestského zastupiteľstva. Po úvodnom slove riaditeľky CVČ Tatiany Polcovej, dostali priestor naši krúžkari, ktorých bohatý program roztlieskal divákov a vyčaril úsmev na ich tvárach.

V programe sa ukázali Novobanské mažoretky s folklórnou choreografiou, ktorú si pripravili k 20. výročiu vzniku DFS Novobanček. Súbor sa v programe predviedol v piatich najobľúbenejších choreografiách zo štyroch ročných období a moderného tanca, ktorý bol prekvapením. Diváci mohli vidieť folklórne pásma – Na jarmoku, Betlehemci, Morena na tancovačke, Zahrajme sa na starie ženy a tancom Barbie. Folklórne choreografie sprevádzala detská ľudová hudba pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre pod vedením Paulíny Hadrik.

Tanečný súbor Zuzana zatancoval choreografiu Girls, tanečný krúžok Lentilky a tanečná prípravka Lienky sa odprezentovali s úsmevnými tanečnými číslami Tanec nás baví a Country tanec z Divokého západu. Malí včelári a hrnčiari svoju činnosť predstavili v spoločnom stánku, kde ponúkali na obdiv a predaj svoje výrobky.

Medzi jednotlivými tanečnými číslami sme si pripomenuli históriu folklórneho súboru. Našou živou kronikou boli naši bývalí krúžkari, dnes dospelí mladí ľudia. Zaspomínali si na úspechy, priateľstvá i veselé zážitky z vystúpení, či nácvikov. Programom nás sprevádzala bývalá členka DFS Novobanček Karin Tužinská. Vďaka bývalým členom sme mohli priblížiť život dvadsaťročného súboru. 

DFS Novobanček vznikol v školskom roku 2001/2002 v Centre voľného času. Od jeho začiatku stojí na jeho čele súčasná riaditeľka CVČ Tatiana Polcová, ktorá dala súboru jeho smerovanie. DFS Novobanček bol je jediný detský folklórny kolektív v Novej Bani za posledných 20 rokov. Súbor sa vyvíjal. Začínal s desiatimi dievčatami. Počas 20 rokov sa v ňom vystriedalo okolo 300 malých tanečníkov. Dnes v súbore tancujú deti od 5 do 12 rokov. Hravosť, bezprostrednosť detí na scéne tak príznačná pre Novobanček, sa tiahne po celý čas. Ako súbor z Novej Bane sa od začiatku snažil vo svojich tancoch spracovávať tradície z oblasti Pohronia resp. mestský folklór. Každé vystúpenie je dramaturgicky vyskladané, deti prirodzene spievajú a tanečne sa hýbu. Medzi najznámejšie choreografie patria – Novobanský jarmok, Ondrejský Jarmok, Betlehemci, Vianoce doma, Svadba, Jarné hry detí, Morena, Zbojníci, Na Kuba, Na gazdovskom dvore. V repertoári nájdete aj tance upravené pre detský kolektív  – Tlieskaná polka, Šotíš, Štyri kroky, Na kozu a mnohé iné. Počas dvadsiatich rokov sa obohacovala aj krojová šatňa, a to hlavne dievčeniec. Kroje si vážime, ešte dnes deti vystupujú v pôvodných, ktoré sme získali na začiatku. Pýtate sa, ako je to možné? Odpoveď je jasná. V krojoch sa neje, pije sa iba čistá voda a staráme sa o ne s láskou.

DFS Novobanček cez rok v priemere vystúpi na desiatich  podujatiach, … Jarmok, Náš deň pre Vás, Vianočné trhy, Vianočné firemné stretnutia, Benefičný koncert, Jarné trhy, Majálesy, Centráci rodičom a mestu. Novobanček neodmietol pozvanie ani na Agrokomplex Nitra, alebo Detský folklórny festival.

Záverečné slovo patrilo primátorovi mesta Nová Baňa Branislavovi Jaďuďovi, ktorý súboru zablahoželal k výročiu a zamestnancom poďakoval za tvorivú prácu. Posledné ďakujem vyslovila pani riaditeľka CVČ Tatiana Polcová, ktorá poďakovala všetkým  našim šikovným a talentovaným deťom a rodičom za prejavenú dôveru. Menovite poďakovala zamestnancom z CVČ – Tatiane Lachkej, Jurajovi Kološtovi, Anke Kopernickej a Helke Lacovej za príkladnú a obetavú prácu a pomoc. Veríme, že sa rodičia utvrdili v poznaní, že strávený čas v krúžkoch CVČ ich deti napĺňa, majú radosť, že im niekto venuje čas, rozvíja talent, prežíva s nimi veľké či menšie detské radosti i problémy. Po programe boli deti obdarované výbornými tortami i vystúpením bruchomluvca – kúzelníka Semana.

Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí materiálne pomohli pri programe Centráci rodičom a mestu 2022: HOPRO – všetko pre stavbu, hobby a záhradu, Elektro Kocian, Peter Ziman – oprava skla, Patrik Herko – AutoPaťo, Sanja – umelecké fotenie, Drevo design, Stierky – Karol Palaj, Banskému dvoru p. Šipikalovej, Ľubici Horniakovej, Zuzane Doubravovej, Stanislave Mlynárikovej, Magdaléne Drgoňovej, Miriame Kašubovej, Marte Jakubíkovej, Špeciálnej spojenej škole – Stanke Lalkovej, Ingrid Uškrtovej, Hane Zavadilovej, Technickým službám mesta Nová Baňa, Milanovi Polcovi, Antonovi Medveďovi, Petrovi Kopernickému a Marekovi Adamcovi. Vináreni Ivana Lachkého za  skvelé občerstvenie, Mestu Nová Baňa – Rasťovi Uhreckému, Jánovi Ďurovskému, NOBA p. Gladišovi. 

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ

centráci 2022

 

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email