Centráci rodičom a mestu 2022

Centrum voľného času a Mesto Nová Baňa Vás pozýva a program spojený s oslavou

20. výročia založenia DFS NOVOBANČEK

„CENTRÁCI RODIČOM A MESTU“

27. mája 2022 o 16.30 hodine vo dvore CVČ

Program: 

  • program detí záujmových útvarov CVČ
  • DĽH pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
  • bruchomluvec a kúzelník SEMAN
  • torta, cukrová vata, tvorivé dielne
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email