Atletický klub – CENTRUM

Tréneri: Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Erika Kopernická

Stručný obsah: atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia a všestranne rozvíja pohybové schopnosti detí.        

Cena na 1.a 2. polrok: 16 € + 24 €    

Miesto konania: telocvičňa + ihrisko ZŠ J. Zemana

Deň a čas: pondelok o 17.00, vo štvrtok 15.00 hod.

Veková skupina: žiaci ZŠ od 6 do 14 rokov

Vybavenie na krúžok: pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv, fľaša s vodou

Kontakt: 045/6856365, 0918060616

Na našom atletickom klube sa zameriame na to, aby si deti osvojili základné pohybové znalosti a dostali komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu. Deti naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky a koordináciu pohybu. Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email