46.ročník Biologickej olympiády v kat.D

46.ročník Biologickej olympiády v kat.D

Dňa  24.5.2012 sa v Centre voľného času v Novej Bani uskutočnil 46. ročník obvodného kola Biologickej olympiády  v kategórii D/žiaci 6.a 7. ročníka ZŠ -. Do obvodného kola boli prihlásené  školy ZŠ sv. Alžbety  Nová Baňa , ZŠ Jána Zemana Nová Baňa,  ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ  Tekovská Breznica a ZŠ s MŠ Župkov. Súťaž  pozostávala z riešenia  prakticko – teoretickej časti . Obvodná komisia bola v zložení predsedkyňa komisie Ing . Júlia Hrmová zo ZŠ sv. Alžbety N. Baňa  a členky komisie Ing. Dana Bieliková  zo ZŠ s MŠ  Župkov  a    Mgr. Božena Klimková. Spolu sa zúčastnilo 15 žiakov.

Umiestnenie súťažiacich  bolo nasledovné :

Teoreticko-praktická časť :

umiestnenie

meno

škola

počet bodov

1.

Petra Horniaková

ZŠ J. Zemana Nová Baňa

            44
2.

Alžbeta Jauschová

ZŠ sv. Alžbety

            43,5
3.

Michal Ďurovič

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

            41,5

     4.-5.

Zuzana Polcová

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

              38,5

 

     4.- 5.

Hana Zimermanová

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

              38,5

 

        6.

Nikola Chorváthová

ZŠ s MŠ Župkov

               38

 

        7.

Lucia Gašparová

ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

               36,5

 

        8.

Anežka Turzová

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

                36

 

       9.

 Ján Fiala

ZŠ s MŠ Brehy

                34,5

 

      10.

Simon Joussef

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

                 32

 

       11.

Štefan Štrba

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

                 29,5

 

        12.

Jozef Petráš

ZŠ s MŠ Brehy

                 29

 

         13.

Nikola Horniaková

ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

                  27,5

 

          14.

Matej Maruška

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

                  23,5

 

          15.

Michal Majerský

ZŠ s MŠ Brehy

                   21,5

 
             

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na nich na súťaži aj na budúci rok.

Celkovo mohli súťažiaci získať 60 bodov, aby boli úspešnými riešiteľmi museli dosiahnuť  5o % .

Vypracovala:  Viera Homolová

Poverená vedením CVČ :  PaedDr. Tatiana Polcová

V Novej Bani 28.5.2012.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email