46.ročník Biologickej olympiády v kat.D

46.ročník Biologickej olympiády v kat.D

Dňa  24.5.2012 sa v Centre voľného času v Novej Bani uskutočnil 46. ročník obvodného kola Biologickej olympiády  v kategórii D/žiaci 6.a 7. ročníka ZŠ -. Do obvodného kola boli prihlásené  školy ZŠ sv. Alžbety  Nová Baňa , ZŠ Jána Zemana Nová Baňa,  ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ  Tekovská Breznica a ZŠ s MŠ Župkov. Súťaž  pozostávala z riešenia  prakticko – teoretickej časti . Obvodná komisia bola v zložení predsedkyňa komisie Ing . Júlia Hrmová zo ZŠ sv. Alžbety N. Baňa  a členky komisie Ing. Dana Bieliková  zo ZŠ s MŠ  Župkov  a    Mgr. Božena Klimková. Spolu sa zúčastnilo 15 žiakov.

Umiestnenie súťažiacich  bolo nasledovné :

         Teoreticko-praktická časť :

umiestnenie

meno

škola

počet bodov

1.

Petra Horniaková

ZŠ J. Zemana Nová Baňa

            44
2.

Alžbeta Jauschová

ZŠ sv. Alžbety

            43,5
3.

Michal Ďurovič

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

            41,5

     4.-5.

Zuzana Polcová

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

              38,5

     4.- 5.

Hana Zimermanová

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

              38,5

        6.

Nikola Chorváthová

ZŠ s MŠ Župkov

               38

        7.

Lucia Gašparová

ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

               36,5

        8.

Anežka Turzová

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

                36

       9.

 Ján Fiala

ZŠ s MŠ Brehy

                34,5

      10.

Simon Joussef

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

                 32

       11.

Štefan Štrba

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

                 29,5

        12.

Jozef Petráš

ZŠ s MŠ Brehy

                 29

         13.

Nikola Horniaková

ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

                  27,5

          14.

Matej Maruška

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

                  23,5

          15.

Michal Majerský

ZŠ s MŠ Brehy

                   21,5

 Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na nich na súťaži aj na budúci rok.

Celkovo mohli súťažiaci získať 60 bodov, aby boli úspešnými riešiteľmi museli dosiahnuť  5o % .

  Vypracovala:  Viera Homolová

                                                                    Poverená vedením CVČ :  PaedDr. Tatiana Polcová

  V Novej Bani 28.5.2012.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email