Vyhodnotenie – Dodekova Nová Baňa

   Dodekova Nová Baňa je výtvarná a literárna súťaž, ktorú organizuje Centrum voľného času v Novej Bani každoročne a je jednokolová. V tomto školskom roku 2015/2016 nesie číslo siedmeho ročníka. Určená je pre deti MŠ, ZŠ a osemročného gymnázia v obvodnom kole mesta Nová Baňa. Cieľom súťaže Dodekova Nová Baňa je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre neho hrou, pri ktorej odhaľuje túžby, záujmy, reálny svet v ktorom žije.

Výtvarné a literárne práce hodnotili dve samostatné odborné poroty. Vo výtvarnej súťaži to bola PaedDr. Jana Melišková, PaedDr. Tatiana Polcová. V literárnej oblasti odbornú porotu tvorili: Mgr. Anna Krauseová, Tatiana Lachká.

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom výtvarno – literárnej súťaže je Centrum voľného času v Novej Bani. Autorkou je PaedDr. Tatiana Polcová. Spoluorganizátormi je Mesto Nová Baňa a Pohronské múzeum Nová Baňa.

Do súťaže bolo zapojených 96 výtvarných prác a 20 literárnych prác.  Dodekova Nová Baňa si našla miesto medzi Novobančanmi. Po vystavení prác na plote Centra voľného času, ľudia na chodníku spomalili krok, zastavili sa, čítajú si literárne ukážky, prezerajú a hodnotia výtvarné práce. Rozprávajú a pýtajú sa na nadané deti, pani učiteľky. Odpovedali sme a ešte stále odpovedáme na veľké množstvo otázok….

Dovoľte mi  poďakovať Vám milé deti, ale hlavne pani učiteľkám za to, že Dodekova Nová Baňa si našla miesto vo Vašej škole. Ďakujeme Pohronskému múzeu a hlavne Mgr. Hane Zduchovej za spoluprácu a stály prísun historických informácií. Mestu Nová Baňa a CVČ za krásne hodnotné ceny.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email