Tanečná príprava Lienky

Vedúci ZU: Tatiana Lachká
Veková skupina: MŠ – deti  od 5 rokov
Deň a čas: utorok MŠ Nová Baňa – Kolibská, 13.30 hod.                                                                                                                                                                                      Cieľom záujmového útvaru je osvojenie si tanečnej pohyblivosti s dôrazom na správne držanie tela, melodické a rytmické cítenie hudby, samotné spojenie hudby s tancom. Zvládnutie tanečných jednoduchých  krokov v jednoduchom tanci, pohybovo – tanečné hry, cvičenie pre zdravý chrbát, šantenie na obľúbenú hudbu. Dvakrát do roka vystúpiť v programe pre mesto a rodičov. 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email