Pilates pre deti

Vedúci: Tatiana Lachká

Stručný obsah:  Cviky na zlepšenie pohybového aparátu

Cena na 1.a 2.polrok: 16€ + 24€

Miesto konania: sála CVČ

Deň a čas: pondelok  o 15.00 hod.

Veková skupina: ZŠ 

Vybavenie na krúžok: pohodlné oblečenie na cvičenie, karimatka

Kontakt: 0907 858 255

Deti sa stanú silnými, ale aj ohybnými, naučia sa správne dýchať a držať telo. Naučia sa spolupráci pri skupinových cvikoch, ale aj vnímať samých seba. Pilates pre deti je zameraný najmä na rozvoj telesnej kondície, celkové zlepšenie pohybového aparátu, koordináciu pohybov a správne držanie tela.

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email